Lokalna grupa działania (LGD) „Sąsiedzi” z województwa podlaskiego rozpoczyna nabór wniosków na projekty wskazane w działaniu 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” programu regionalnego. Chodzi o inicjatywy mieszczące się w pojęciu „rewitalizacja małej skali” (przedsięwzięcia 2.1.2), co w praktyce może oznaczać projekty:

- mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej,