Prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, nowa prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, dokonała weryfikacji zasad i kolejności przydzielania spraw, w których przedstawione zostały zagadnienia prawne, w tym budzące szerokie zainteresowanie zagadnienie z tzw. opłaty za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy tzw. kredytu frankowego. Chodzi przede wszystkim o sprawę oznaczoną sygnaturą III CZP 54/21 – siedmiu sędziów Izby Cywilnej mieli zająć się nią 8 listopada.

Jednak weryfikacja objęła także inne frankowe sprawy. Stwierdzono, że począwszy od III CZP 46/21 (pytanie Rzecznika Finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej) sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, czyli niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów. Dotyczy to również ważnej sprawy III CZP 54/21, która dotyczy opłaty za udostępnienie kapitału.

„Mając powyższe na uwadze, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenia o przydziale spraw o sygnaturach od III CZP 46/21 do III CZP 54/21 i dokonała ich ponownego przydziału sędziom sprawozdawcom, w kolejności zgodnej z alfabetyczną listą sędziów. W wyniku tak dokonanego przydziału sędzią sprawozdawcą w sprawie III CZP 54/21 został SSN Krzysztof Strzelczyk” – podano w komunikacie.

Jednocześnie z tego powodu , w związku ze zmianą sędziego sprawozdawcy Prezes Izby Cywilnej uchyliła zarządzenia o wyznaczeniu składu w tej sprawie oraz o wyznaczeniu terminu posiedzenia. „Nowy skład orzekający i termin posiedzenia zostaną wyznaczone po sporządzeniu uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu pytania prawnego, które zainicjowało sprawę III CZP 54/21” - dodano.