Komitet Organizacyjny FPFF zdecydował dziś jednogłośnie, że odwołany wcześniej festiwal jednak odbędzie się.

Ustalony na dni 9-14 listopada termin pokrywa się, niestety, z terminem innej przeniesionej na jesień imprezy filmowej – połączonych nowych Horyzontów i American Film Festival. Jest jednak uzależniony od możliwości zarezerwowania dla filmowców gdyńskiego Teatru Muzycznego.

Na swoim posiedzeniu Komitet Organizacyjny zwrócił się do dyrektora festiwalu Leszka Kopcia z prośbą o przedstawienie do 3 sierpnia 2020 r. regulaminu, zawierającego zastępczą formułę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Zgodnie ze wstępną koncepcją pokazy filmów konkursowych odbywać się mają z udziałem dziennikarzy, ale bez publiczności. Towarzyszące projekcjom konferencje prasowe będą transmitowane online.