Trendy gospodarcze w centrum uwagi

Jeden dzień, 11 debat, niemal setka prelegentów, ponad 1100 uczestników. Dyskusje i wnioski dotyczące gospodarki i perspektyw jej rozwoju. Tak przebiegała konferencja EEC Trends, zapowiadająca XVI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress, EEC 7–9 maja, Katowice).

Publikacja: 14.02.2024 00:00

Konferencja stanowiła przestrzeń do szerokiej debaty eksperckiej o stanie i perspektywach gospodarki

Konferencja stanowiła przestrzeń do szerokiej debaty eksperckiej o stanie i perspektywach gospodarki

Foto: mat. pras.

Rzeczpospolita” jest partnerem konferencji EEC Trends

EEC Trends to cykl dyskusji o przyszłości gospodarki z udziałem ekspertów z różnych dziedzin. Podczas konferencji multidyscyplinarne grono oceniło perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, a debata ta będzie kontynuowana podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który już w maju odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Sesja inaugurująca EEC Trends, „Gospodarka od nowa. Rekomendacje dla rządzących”, objęła siedem ważnych obszarów gospodarki i jej otoczenia. Formułowano ważne rekomendacje pod adresem rządzących.

– EEC Trends to ważny element kampanii przygotowującej Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – podkreślał Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. – Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie platformy do dialogu o gospodarce. W tym dialogu powstaje agenda majowego kongresu. Właśnie dziś w toku dyskusji chcemy doprowadzić zakres tematyczny kongresu do ostatecznego kształtu – wyjaśnił.

– Spotykamy się w szczególnych okolicznościach. Po 15 października mamy nowy rząd, nowe osoby kierują instytucjami ważnymi dla polskiej gospodarki. W tej chwili ten dialog ma więc szczególne znaczenie – podkreślił prezes PTWP.

Kluczowe są inwestycje

W trakcie zwracano uwagę, że kluczowym problemem w Polsce zdecydowanie jest zbyt niska stopa inwestycji, która już oznacza dla nas opóźnienia w rozwoju. Dlatego nowy rząd powinien przyjąć rozwiązania wspierające inwestycje. Mowa była także o największych już realizowanych lub dopiero planowanych inwestycjach, takich jak m.in. budowa fabryki Intela w Miękinie koło Wrocławia czy elektrownie jądrowe.

Jak mówiono, mądre państwo tworzy warunki dla rozwoju i konkurencyjności, a nie rywalizuje z prywatnym biznesem. Państwo w gospodarce powinno ustalać czytelne reguły, zapewniać bezpieczeństwo i dbać o równy dostęp firm do infrastruktury lub podejmować się zadań, którym prywatny biznes nie podoła, a które są ważne dla osiągania przewag konkurencyjnych całej gospodarki.

– Należy rozdzielić stanowienie prawa od zarządzania podmiotami gospodarczymi. Państwo nie może być właścicielem i jednocześnie regulatorem, bo to psuje rynek – stwierdziła ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoje miejsce zarówno w sesji inauguracyjnej, jak i podczas wielu innych debat znalazła oczywiście także tematyka związana z wyzwaniami dotyczącymi odpowiedzi na kryzys klimatyczny, transformacją energetyczną, zrównoważoną gospodarką, a także nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją. Wiele miejsca poświęcono wnioskom dotyczącym sytuacji w Ukrainie, także w kontekście przyszłej odbudowy kraju. Jak mówiono, polski biznes powinien już rozważać różne scenariusze dotyczące Ukrainy.

Oczekiwanja biznesu

Z debat podczas EEC Trends wynikało, że obecnie przedstawiciele biznesu patrzą na najbliższe miesiące z większym optymizmem i nadzieją. Podkreślają, że atmosfera do prowadzenia działalności w Polsce się zmienia, jednak wiele jest jeszcze do zrobienia.

– Jest więcej optymizmu, że władza, rząd, samorząd zaczną ponownie traktować biznes jak przyjaciela, a nie wroga. Jest także nadzieja, że zmniejszy się liczba otwartych frontów walki zarówno w Polsce, jak i z naszymi sąsiadami – powiedział podczas sesji „Prawo, biznes, gospodarka” Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu.

Adam Krzysztof Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, podkreślał, że przedsiębiorcy bardzo poważnie potraktowali wszystkie wyborcze obietnice.

– Oczywiście zmiany wymagają czasu i nie można ich wprowadzić od ręki, ale musimy mieć świadomość, że cierpliwość też będzie się w pewnym momencie kończyć. Stąd mój apel o przyspieszenie prac nad zmianami, które nie będą utrudniały prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział rzecznik MŚP.

Pozytywnie zmiany oceniał także Piotr Kamiński, wiceprezes ds. finansowych Pracodawców RP. – W moim wyobrażeniu dobrego państwa, państwo jest strażnikiem bezpieczeństwa, określa ramy tworzone w przejrzysty sposób, w dialogu z przedstawicielami strony społecznej – mówił. – Tam, gdzie państwo powinno ingerować, powinniśmy mieć do czynienia ze sprawnym i przejrzystym nadzorem. To nie może być nadzór tworzony dlatego, że „komuś się tak wydaje”. Powinniśmy patrzeć na państwo jako na dobre przedsiębiorstwo, w których zachodzą pewne procesy. Prawo te procesy powinno opisywać – podkreślił.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego od jego pierwszej edycji w 2009 roku oraz EEC Trends jest Grupa PTWP.

Rzeczpospolita” jest partnerem konferencji EEC Trends

Materiał partnera
Cyfryzacja w centrum uwagi na EEC
Materiał partnera
Bezpieczeństwo pod lupą podczas EEC
Materiał partnera
EEC: co nowy rząd planuje w infrastrukturze
Materiał partnera
Transformacja to szanse i wyzwania
Europejski Kongres Gospodarczy
Na jakie inwestycje stać dziś samorządy?