Amerykanie budują kadry jądrowe w Polsce – to szansa dla naszej gospodarki

Polska ma szansę stać się ważnym graczem na europejskiej mapie energetycznej. Nowe możliwości otwiera współpraca z amerykańskimi partnerami przy budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu.

Publikacja: 27.06.2024 12:00

Shutterstock

Shutterstock

Foto: Shutterstock

Materiał powstał we współpracy z Bechtel Polska

Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest kształcenie kadr m.in. w ramach współprac z Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską.

W pomorskiej gminie Choczewo rozpoczynają się prace geologiczne niezbędne do realizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Tylko w tej lokalizacji, odpowiedzialna za budowę elektrowni firma Bechtel, chce zatrudnić ok. 600-700 specjalistów z Polski. Ich pracę swoją wiedzą i doświadczeniem nabytym przy podobnych inwestycjach wesprze 200-300 fachowców z USA. Amerykanie mówią wprost: to ogromna szansa dla polskiej gospodarki oraz pracowników. I już teraz intensywnie działają na rzecz budowy jądrowych kadr.

Wyszkolą jądrowych ekspertów

Pozyskanie odpowiednich kadr do tak zaawansowanego przedsięwzięcia to proces, którego sprawną realizację ma zapewnić m.in. współpraca Bechtel i Politechniki Warszawskiej. W marcu oba podmioty popisały umowę dotyczącą uruchomienia Programu Rozwoju Kariery w obszarze energetyki jądrowej. Cel? Wykształcenie specjalistów, którzy wesprą rozwój polskiej energetyki jądrowej, w tym budowę i eksploatację pomorskiej elektrowni.

- Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie poznamy wielu utalentowanych ludzi, którzy dołączą do naszego lokalnego zespołu specjalistów, a w dłuższej perspektywie pomogą stworzyć w Polsce europejskie centrum innowacji w dziedzinie energetyki jądrowej – podkreślał Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska.

O tym, że Politechnika Warszawska od 1959 roku do początku lat 90. XX wieku kształciła specjalistów w zakresie energetyki jądrowej przypomniał profesor Adam Kisiel, Pełnomocnik Rektora PW.

- W 2006 roku ponownie uruchomiliśmy studia w tym zakresie i od tego momentu nieprzerwanie kształcimy polskie kadry specjalizujące się w tej dziedzinie. Jestem przekonany, że współpraca Politechniki i firmy Bechtel pozwoli rozwijać polski przemysł energetyki jądrowej i dostarczać do niego świetnie przygotowane kadry – powiedział prof. Kisiel.

W ramach współpracy Bechtel, wykorzystując ponad 70-letnie doświadczenie, pomoże uczelni stworzyć program kształcenia związany z energetyką jądrową. Specjaliści Bechtel wesprą szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni, aby następnie przekazać tę wiedzę studentom. Bechtel zaangażuje się również we wsparcie organizacji lokalnych staży, opracowanie i wdrożenie programów stypendialnych, a także organizację konkursów na prace naukowe i projektowe, warsztaty, badania i eksperymenty oraz szkolenia dla kadry naukowej.

Współpraca na rzecz czystej energii

Amerykańskie przedsiębiorstwo cennego naukowego sojusznika pozyskało również na samym Pomorzu. Na początku maja 2024 r. Bechtel i Politechnika Gdańska podpisały list intencyjny, określający kierunki wspólnych działań. To kolejny sojusz edukacyjny, z dużym potencjałem na przyszłość.

Podczas uroczystości podpisania listu, zadowolenia z zacieśnienia więzów z polskim środowiskiem naukowym i cenioną uczelnią nie krył Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. - Wierzymy, że współpraca ta przyniesie realne korzyści dla nauki, polskiej inżynierii i rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce.

Dla profesora Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej, współpraca z Bechtel to potwierdzenie, że kierunek rozwoju Politechniki jest słuszny. - Jestem przekonany, że obydwie strony skorzystają z tej współpracy w równym stopniu oraz że przysłuży się ona procesowi zielonej transformacji polskiej energetyki – mówił prof. Wilde.

Dla tej ostatniej atom ma znaczenie fundamentalne. Zgodnie ze scenariuszem aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu/Polityki Energetycznej Polski 2040, w 2040 r. energia jądrowa może stanowić nawet 23 proc. udziału w miksie energetycznym Polski, a moc zainstalowanych wielkoskalowych jednostek jądrowych wynieść 7,4 GW (z perspektywą ok. 9.7 GW po 2040 r.)12. Rolę Bechtel w dostarczaniu czystej energii podkreślali na uroczystości przedstawiciele amerykańskiego przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich 70 lat Bechtel zaprojektował, zbudował lub świadczył usługi budowlane dla 150 elektrowni jądrowych na świecie, dostarczając ponad 76 000 megawatów nowej mocy wytwórczej w energetyce jądrowej. Zgodnie z zapisami międzyrządowego porozumienia rządów Polski i USA, nad Wisłą mają powstać źródła zapewniające od 6 do 9 GW mocy pochodzącej z atomu. Elektrownia w Choczewie, powstająca w oparciu o technologię AP1000 Westinghouse, to pierwszy krok ku realizacji tego ambitnego planu.

Ręka w rękę z uczelniami i biznesem

Na tym nie koniec amerykańskiego wkładu w rodzący się sektor polskiej gospodarki. Jednym z kluczowych projektów w dziedzinie energetyki jądrowej w Polsce jest powstanie Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych (CETC – Clean Energy Training Center). To polsko-amerykańska inicjatywa, której celem jest szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji projektów jądrowych w Polsce, a także wsparcie polskich firm w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w sektorze jądrowym.

Zadaniem Centrum będzie prowadzenie specjalistycznych szkoleń, wspierających polskie firmy zainteresowane zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w sektorze jądrowym. Działalność CETC na Politechnice Warszawskiej oficjalnie zainaugurowali na początku kwietnia 2024 roku wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz Michael Goff z Departamentu Energii USA. Zainteresowanie udziałem w szkoleniach CETC wyraziły polskie uczelnie oraz spółki realizujące bądź planujące realizować projekty jądrowe, instytucje dozorowe, instytuty badawcze, a także krajowe firmy z szeroko pojętego łańcucha dostaw i przemysłu.

[1] https://commission.europa.eu/document/download/5118b15e-d380-49ae-b8bb-41cc81a28e15_pl?filename=PL_NECPupdate_Projekt_aKPEiK_tekst_ostateczny.pdf

[2] https://www.gov.pl/web/klimat/prekonsultacje-w-zkresie-aktualizacji-dokumentow-strategicznych-kpeikpep2040

Materiał powstał we współpracy z Bechtel Polska

Materiał powstał we współpracy z Bechtel Polska

Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest kształcenie kadr m.in. w ramach współprac z Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską.

Pozostało 97% artykułu
Materiał partnera
Zdrowie to najlepsza inwestycja
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Energetyka jądrowa w centrum uwagi
Europejski Kongres Gospodarczy
Wartości, które należy promować w biznesie
Europejski Kongres Gospodarczy
Czy proste podatki są możliwe
Materiał partnera
Byliśmy prekursorem budownictwa zrównoważonego w Polsce