Wszystko przez spodziewany cykl podwyżek stóp procentowych, który negatywnie odbije się na wycenach papierów, oraz względy techniczne – ostatnia bezprecedensowa hossa na polskie obligacje musiała się kiedyś skończyć.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych namawiają jednak do innych obligacji – korporacyjnych. Ich zdaniem fundusze papierów dłużnych emitowanych przez spółki to jedna z lepszych inwestycji na ten rok.

Na naszym rynku jest już kilka funduszy skoncentrowanych na papierach korporacyjnych. Na przykład dla Copernicus Capital Dłużnych Papierów Korporacyjnych towarzystwo prognozuje tegoroczny zysk na poziomie 8 – 8,5 proc. Zarządzający Novo Obligacji Przedsiębiorstw mówią o 9 proc. – Dobrze skonstruowany portfel powinien przynosić stopę zwrotu 250 – 300 pkt bazowych powyżej stawki rynku pieniężnego WIBOR – komentuje Ryszard Trepczyński, wiceprezes Pioneer Pekao IM.  Gdyby te prognozy się potwierdziły, zysk sięgnąłby 7 – 7,5 proc.

69 mld zł jest wart polski rynek papierów nieskarbowych

Szkopuł w tym, że papiery przedsiębiorstw nie są tak bezpieczne jak skarbowe. Przykład: fundusz Skarbca stracił w jeden dzień ok. 4 proc. na papierach Reportera, gdy spółka okazała się niewypłacalna.

– Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez dobór emitentów oraz odpowiednią dywersyfikację na poziomie koncentracji i zapadalności poszczególnych emisji – mówi Ryszard Trepczyński.