Wystawa, prezentowana w prestiżowej galerii Mohamed Racim, w samym centrum algierskiej stolicy, składa się z blisko 100 plakatów najwybitniejszych twórców: Tomaszewskiego, Starowieyskiego, Lenicy, Molodozenca.

Najstarszy plakat to praca Tadeusza Trepkowskiego: afisz reklamowy linii żeglugowej Gdynia-Palestyna z roku 1935. Najnowsze plakaty są autorstwa odnoszącego obecnie sukcesy artystyczne we Francji, młodego plastyka Jana Bajtlika, projektującej między innymi wzory dla paryskiego „Hermesa”.

Czytaj więcej

Dzień Niepodległości w regionach. Radosna strona świętowania

Na wernisaż wystawy licznie przybyli przedstawiciele środowisk artystycznych Algieru, a także korpus dyplomatyczny, między innymi nuncjusz apostolski, ambasadorowie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Japonii, Holandii, Ukrainy.