ESG w branży deweloperskiej – ROBYG liderem zielonej transformacji

ROBYG to czołowy deweloper w Polsce, firma z ponad 22-letnim doświadczeniem, od lat zmieniająca polską architekturę. Spółka wierzy, że rozmach inwestycyjny i wysoka jakość oddawanych mieszkań muszą iść w parze z działalnością prowadzoną w sposób zrównoważony. Cele w obszarach społecznym, ładu korporacyjnego i środowiskowym od lat wpisane są w strategię firmy.

Publikacja: 26.02.2024 00:00

ESG w branży deweloperskiej – ROBYG liderem zielonej transformacji

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera

Grupa ROBYG działa w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz od kilku lat w Poznaniu – i dysponuje jednym z największych banków ziemi w Polsce. Na wybudowanych przez nią osiedlach nowy dom znalazło już ponad 90 tys. osób. Inwestycje charakteryzują się wysokim standardem i dogodną lokalizacją, a budowane osiedla przystosowane są do potrzeb współczesnego odbiorcy.

Swoją zrównoważoną działalność firma koncentruje na kluczowych obszarach, które zostały nazwane ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi oraz ROBYG dla Zrównoważonego Rozwoju. Deweloper buduje osiedla z poszanowaniem środowiska naturalnego, zwracając szczególną uwagę na proces tworzenia nowych społeczności oraz prowadząc komunikację z interesariuszami w sposób jasny i przejrzysty.

ROBYG nie tylko regularnie publikuje raporty ESG czy dane dotyczące swojego śladu węglowego, ale podejmuje również realne działania. Cel, by 100% energii elektrycznej zasilającej budowy pochodziło z odnawialnych źródeł energii, który planowano zrealizować do końca 2024 r., udało się spełnić już w roku 2023. Godne pochwały jest również obniżenie emisji gazów cieplarnianych w roku 2023 aż o 48% w porównaniu z rokiem 2022.

W celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne ROBYG wprowadził innowacyjny zielony standard w budownictwie, który składa się z szeregu atrakcyjnych udogodnień dla klientów oraz wytycznych dla architektów i projektantów. Dzięki jego wprowadzeniu każdy nowo wybudowany budynek posiada przynajmniej pięć rozwiązań niskoemisyjnych. Dodatkowo, w ramach tego standardu, wprowadzono również obowiązkowe rozwiązania chroniące wodę i bioróżnorodności. Przykładem takich rozwiązań są między innymi szklenia 3-szybowe, sterowanie pogodowe w kotłowni, automatyka pogodowa, mierniki ciepła w lokalach, łąki kwietne i ogrody deszczowe czy też system ROBYG Smart House by Keemple, w który wyposażonych jest już ponad 20 tys. lokali dewelopera.

ROBYG dba również o kwestie edukacji społeczeństwa – firma regularnie przeprowadza akcje skierowane do szkół i klientów, kładąc szczególny nacisk m.in. na korzyści wynikające z sadzenia łąk kwietnych i roślin miododajnych w miastach czy inne działania na rzecz bioróżnorodności. W efekcie tych działań w całej Polsce powstało tysiące nanołączek, co jest niezwykle ważne również w kontekście globalnego problemu wymierania pszczół.

Przez najbliższe dwa lata firma zamierza podejmować liczne działania w obszarze gospodarki wodnej i małej retencji. W inwestycjach dewelopera już teraz można znaleźć ponad 10 000 m2 ogrodów deszczowych, a niedawno ROBYG został nagrodzony za akcję społeczną „W trosce o wodę” przez Polskie Stowarzyszenie ESG. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problemów związanych z wodami gruntowymi i sposobami ich ochrony.

– Jesteśmy przekonani, że tylko prowadzona z poszanowaniem środowiska i uwzględniająca interesy społeczne działalność biznesowa przynosi długofalowo pozytywne wyniki i wzmacnia wiodącą pozycję firmy – podsumowuje Anna Wojciechowska, Head of ESG ROBYG.

Materiał partnera

Materiał partnera

Grupa ROBYG działa w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz od kilku lat w Poznaniu – i dysponuje jednym z największych banków ziemi w Polsce. Na wybudowanych przez nią osiedlach nowy dom znalazło już ponad 90 tys. osób. Inwestycje charakteryzują się wysokim standardem i dogodną lokalizacją, a budowane osiedla przystosowane są do potrzeb współczesnego odbiorcy.

Pozostało 88% artykułu
Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Dodatki
Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
Unijne fundusze na rozwój
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie