Różne oblicza zrównoważonego rozwoju

Grupa Energa od lat działa na rzecz ochrony środowiska, inwestując w odnawialne źródła energii, wspierając społeczności lokalne i prowadząc liczne projekty społeczne. Pojedyncze inicjatywy zostały zamienione na duże, interdyscyplinarne przedsięwzięcia, które swoim oddziaływaniem sięgnęły nawet małego miasta w Afryce.

Publikacja: 26.02.2024 00:00

Różne oblicza zrównoważonego rozwoju

Materiał partnera

Zrównoważony rozwój, czyli obszar ESG (E – środowisko, z ang. environmental; S – społeczeństwo, z ang. social; G – ład korporacyjny, z ang. governance), dla Energi z Grupy Orlen jest kluczowy. Rok 2023 upłynął pod znakiem ciągłego doskonalenia wspomnianego obszaru. Wdrożono kolejne procesy zarządcze, korzystając z rozwiązań przyjętych w dyrektywach Unii Europejskiej.

– Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju to dla Energi wyjście naprzeciw aktualnym potrzebom otoczenia. Zwracamy szczególną uwagę na to, by nowe przedsięwzięcia, w które się angażujemy, wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko i klimat – mówi Lucjan Brudzyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego w Energa SA.

Będąc w Grupie Orlen, Energa jest określana mianem jednego z liderów zielonej transformacji w Polsce. Spółka chce wykorzystać tę pozycję do możliwie najszerszego upowszechniania koncepcji zarządzania przez ESG. Dąży do tego, aby współpracujące z nią podmioty miały świadomość oczekiwań odnośnie do przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. A wszystko dlatego, że nawet najmniejsze zmiany, które dziś można zainicjować przy współpracy z partnerami, mogą już w niedalekiej przyszłości pozytywnie wpływać na konkretne i mierzalne wskaźniki emisyjności, poszanowania praw człowieka w łańcuchu dostaw czy bioróżnorodności.

Zadania z obszaru zrównoważonego rozwoju są w Enerdze sprężone z dyrektywami czy rekomendacjami unijnymi. Wprowadzone zostały środki, które umożliwiają spełnienie wymagań Europejskich Standardów Raportowania Niefinansowego (ESRS). Ponadto zgodnie z europejską Taksonomią UE zidentyfikowano i wdrażano inicjatywy, które przyczyniają się do ochrony środowiska i przeciwdziałają zmianom klimatycznym.

W realizacji celów zrównoważonego rozwoju ogromną wagę przykłada się do konsekwentnego wdrażania i monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG) zgodnie z Agendą 2030. Priorytetem dla Energi z Grupy Orlen jest dążenie do osiągnięcia wszystkich 17 celów, a szczególnie należy się skupić na czterech z nich: celu nr 3 – dobre zdrowie i jakość życia, m.in. zachęcając do sportu młodzież w projekcie „Drużyna energii”; celu nr 4 – dobra jakość edukacji, realizując program „Planeta energii”, który propaguje wśród dzieci klas 0–3 wiedzę o energii elektrycznej, gospodarowaniu zasobami, ochronie przyrody i bioróżnorodności; celu nr 7 – czysta i dostępna energia poprzez kontynuację programu „Domy dobrej energii”, który zmniejsza zużycie prądu w placówkach opiekuńczych (w tym w szkole w Sudanie Południowym w mieście Yirol w Stanie Jezior); oraz celu nr 13 – działania w dziedzinie klimatu, m.in. zarybiając Narew, sadząc drzewa czy sprzątając lasy i rzeki na Pomorzu. Dążąc do osiągnięcia tych celów, integrujemy zrównoważone praktyki we wszystkich naszych obszarach działalności.

Pracownicy Energi aktywnie angażują się w cele zrównoważonego rozwoju poprzez udział w różnorodnych działaniach wolontariackich. W 2023 roku 529 pracowników poświęciło 2376 godzin na wsparcie różnorodnych inicjatyw, wspierając 3176 beneficjentów. To dowód na ich wielostronną troskę o społeczność oraz determinację w tworzeniu lepszego świata dla wszystkich.

– Wszystkie te działania i współpraca z różnymi podmiotami dają nam solidne podstawy do budowania naszego wizerunku jako zrównoważonej organizacji, która działa zgodnie z najwyższymi standardami raportowania niefinansowego i przyczynia się do pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG w Energa SA.

Materiał partnera

Materiał partnera

Zrównoważony rozwój, czyli obszar ESG (E – środowisko, z ang. environmental; S – społeczeństwo, z ang. social; G – ład korporacyjny, z ang. governance), dla Energi z Grupy Orlen jest kluczowy. Rok 2023 upłynął pod znakiem ciągłego doskonalenia wspomnianego obszaru. Wdrożono kolejne procesy zarządcze, korzystając z rozwiązań przyjętych w dyrektywach Unii Europejskiej.

Pozostało 89% artykułu
Materiał partnera
Zarządzanie odpadami: inicjatywy, które zmieniają branżę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał partnera
Opakowania uzupełniające przyszłością branży kosmetycznej
Materiał partnera
Pozwalamy łączyć oszczędności z troską o środowisko
Materiał partnera
Gotowi na zrównoważoną transformację? Polski biznes a ESG
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności