Tegoroczna akcja PIT już się rozpoczęła. Wielu podatników przekaże kwotę 1 proc. należnego podatku na organizację pożytku publicznego (OPP). Potem niektórzy dostają listy z podziękowaniami od obdarowanych organizacji.

- Przy wypełnianiu formularza, podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie organizacjom pożytku publicznego swojego imienia, nazwiska, adresu oraz informacji o darowanej kwocie. Podatnik może także wyrazić zgodę na przekazanie danych kontaktowych jak numer telefonu czy adres e-mail - przypomina Prezes UODO.

Czytaj też: Rekordowy 1 proc. z PIT dla organizacji pożytku publicznego

Dane osobowe darczyńców 1 proc. podatku przekazywane są organizacji pożytku publicznego przez naczelników urzędów skarbowych. Uprawnia ich do tego art. 45c ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OPP może przetwarzać dane darczyńcy np. po to, aby podziękować darczyńcy. Podstawą do podjęcia takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Zatem organizacja pożytku publicznego staje się administratorem danych, czyli decyduje o celach przetwarzania danych.

- Na OPP, jako na administratorze ciążą jednak liczne obowiązki wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Podstawowym jest obowiązek informacyjny, który OPP powinny spełnić przy pierwszym możliwym kontakcie, powinny zadbać o poinformowanie darczyńcy o przysługujących mu prawach - zaznacza Prezes UODO.

Dodaje, że dane podatnika mogą być przetwarzane jedynie przez wskazaną w zeznaniu podatkowym organizację. Informacja ta ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy środki z 1 proc. podatku trafiają na konto konkretnych osób, podopiecznych fundacji czy stowarzyszeń.-

- Organizacja pożytku publicznego nie ma żadnych podstaw prawnych do udostępnienia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że pozyskana byłaby na ten cel uprzednia zgoda - podkreśla prezes UODO.