Dane osobowe uczniów w publicznej bazie. Ważny organ został pominięty

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych został pominięty na etapie prac legislacyjnych nad projektem, który dotyczył przetwarzania na dużą skalę danych osobowych wszystkich uczniów.

Publikacja: 09.10.2023 18:48

Szkoła będzie musiała co roku skontrolować wagę ucznia

Szkoła będzie musiała co roku skontrolować wagę ucznia

Foto: Adobe Stock

Chodzi o rejestr z informacjami m.in. o wieku, płci, wzroście, wadze czy wyniku testów sprawnościowych wszystkich uczniów. Wedle projektodawców ma ona służyć do monitorowania sprawności fizycznej młodych ludzi i wyłaniania sportowych talentów. 

Czytaj więcej

Rejestr miar i wag uczniów "Sportowe talenty" może naruszać ich godność

Problem w tym, że rejestr gromadzi w jednym miejscu bardzo obszerny zakres danych, w tym danych identyfikujących (nr PESEL) – a także danych wrażliwych, co budzi zastrzeżenia z punktu widzenia ich bezpieczeństwa. Dane te są udostępniane każdej szkole, klubom i związkom sportowym, ale także nieokreślonemu podmiotowi publicznemu oraz nieokreślonemu podmiotowi niepublicznemu, który realizuje zadania naukowo-badawcze, dydaktyczne, oświatowe lub statystyczne.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnienie takich danych szerokiemu kręgowi podmiotów naraża dzieci na naruszenie ich prawa do prywatności oraz godności, zwłaszcza w małych miejscowościach. W tej sprawie RPO interweniował u ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ich odpowiedzi jeszcze nie ma.

Pismo w tej sprawie zostało także przekazane do wiadomości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego. Okazuje się, że nie został on zaangażowany w proces legislacyjny dotyczący ustawy o bazie "Sportowe talenty".

"Projektodawca nie przedłożył organowi nadzorczemu przedmiotowego projektu ustawy do zaopiniowania na etapie prac legislacyjnych, chociaż projekt dotyczył przetwarzania danych osobowych i to przetwarzania na dużą skalę. " - napisał Jak Nowak, prezes UODO, w stanowisku przekazanym RPO.

Dodał, że stosowanie w praktyce przepisów budzących wątpliwości z punktów widzenia prawa ochrony danych będzie przedmiotem postępowań kontrolnych i administracyjnych, wskutek złożonych skarg lub autonomicznej decyzji PUODO.

Chodzi o rejestr z informacjami m.in. o wieku, płci, wzroście, wadze czy wyniku testów sprawnościowych wszystkich uczniów. Wedle projektodawców ma ona służyć do monitorowania sprawności fizycznej młodych ludzi i wyłaniania sportowych talentów. 

Problem w tym, że rejestr gromadzi w jednym miejscu bardzo obszerny zakres danych, w tym danych identyfikujących (nr PESEL) – a także danych wrażliwych, co budzi zastrzeżenia z punktu widzenia ich bezpieczeństwa. Dane te są udostępniane każdej szkole, klubom i związkom sportowym, ale także nieokreślonemu podmiotowi publicznemu oraz nieokreślonemu podmiotowi niepublicznemu, który realizuje zadania naukowo-badawcze, dydaktyczne, oświatowe lub statystyczne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu