Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe działania, by wyjaśnić sytuację związaną z aferą wokół PESEL. Brał m.in. udział w spotkaniu zorganizowanym 30 sierpnia 2016 r. przez Annę Streżyńską, minister cyfryzacji, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Związku Banków Polskich. Z przedstawionych na nim wyjaśnień wynika, że obecnie nie ma informacji, które wskazywałyby, że doszło do udostępnienia danych z Rejestru PESEL osobom nieuprawnionym.

- Uwzględniając jednak wagę sprawy i ogromne społeczne zainteresowanie, jakie ona budzi, GIODO zbada legalność pobierania przez kancelarie komornicze danych z Rejestru PESEL oraz kwestie ich zabezpieczeń. Będzie też w stałym kontakcie ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w wyjaśnienie sytuacji - informuje GIODO.

Dodaje, że o wynikach badania zostaną poinformowane prokuratura i inne uprawnione podmioty, m.in. Ministerstwo Cyfryzacji i  Krajowa Rada Komornicza. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone również na stronie internetowej GIODO.

Jednocześnie GIODO uważa, że na obecnym etapie postępowania kierowanie skarg lub pytań do GIODO jest przedwczesne. Osoby zaniepokojone możliwością niezgodnego z prawem wykorzystania ich danych osobowych mogą, korzystając z prawa do kontroli swoich danych, co każdemu gwarantuje ustawa o ochronie danych osobowych, wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji, które jest  administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze PESEL, z wnioskiem o przekazanie informacji o podmiotach, które miały dostęp do ich danych, zweryfikować, czy podmioty te udostępniały pozyskane dane innym odbiorcom, kierując do nich stosowne wnioski.