Uchodźcy zostaną z nami dłużej – tak zadecydowali posłowie. W ustawie o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zawarto bardzo ważne dla obywateli Ukrainy zmiany. Nie będą musieli wyjechać pod koniec sierpnia.

Specustawa ukraińska dawała im dotąd prawo do 18 miesięcy legalnego pobytu w Polsce. Sejm uchwalił jednak nowelizację, zgodnie z którą ich legalny pobyt zostanie przedłużony do 4 marca przyszłego roku. Przedszkolaki i uczniowie oraz ich opiekunowie będą mogli zostać w Polsce do końca sierpnia 2024 r. Dotyczyć to ma także dzieci, które korzystają z edukacji online w ukraińskim systemie. Do końca września będą mogły przebywać w Polsce osoby, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

W przyszłym roku szkolnym ukraińskie dzieci będą mogły tak jak dotychczas uczestniczyć w dodatkowych lekcjach polskiego, a uczącym uchodźców nauczycielom zostaną przydzielone godziny ponad określony w Karcie nauczyciela limit.

Etap legislacyjny: skierowano do Senatu

Czytaj więcej

Uchodźcy z Ukrainy mogą wnosić o dłuższy pobyt