Polska opuszcza dla Rosjan szlabany na granicach

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ograniczające obywatelom Federacji Rosyjskiej wjazd na terytorium Polski.

Publikacja: 19.09.2022 21:16

Polska opuszcza dla Rosjan szlabany na granicach

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 września pod poz. 1963 i weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu, stanowi ono wykonanie ustaleń zawartych we wspólnym oświadczeniu  Estonii, Łotwy, Litwy i Polski z dnia 7 września 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, od poniedziałku 19 września do odwołania obywatele Federacji Rosyjskiej  nie będą mogli wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach biznesowych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych.

Od 26 września br. ograniczona będzie także możliwość wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne. Późniejszy termin ma  umożliwić przewoźnikom dostosowanie się do nowych przepisów.

Restrykcje dla Rosjan obowiązują na wszystkich przejściach granicznych wjazdu zza zewnętrznej granicy UE.  W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że jeśli przewoźnik zabierze na pokład osobę, która nie posiada uprawnienia do wjazdu na terytorium UE przez polskie przejście graniczne, będzie zobowiązany do jej odtransportowania na własny koszt.

W uzasadnieniu czytamy, że ograniczenia  nie wprowadzają całkowitego zakazu wjazdu i w mocy zostaną utrzymane "wspólnie uzgodnione, uzasadnione wyjątki dla dysydentów, przypadków humanitarnych, członków rodzin, posiadaczy zezwoleń na pobyt, w celu ułatwienia przewozu towarów i usług transportowych, misji dyplomatycznych i ułatwień tranzytowych, uwzględniające popieraną przez Strony oświadczenia potrzebę dalszego wspierania przeciwników reżimu Prezydenta FR i stwarzania im możliwości opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej. Projekt uwzględnia te ustalenia." 

 

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału