Rodzaje konwersji – różnice, skutki, procedury

Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) i prawo restrukturyzacyjne regulują w sposób rozdzielny tryb podwyższenia kapitału zakładowego.

Publikacja: 12.03.2024 02:00

Rodzaje konwersji – różnice, skutki, procedury

Foto: Adobe Stock

Prawo restrukturyzacyjne expressis verbis wskazuje na jeden ze sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w układzie w postaci „konwersji wierzytelności na udziały lub akcje”. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje to zatem jeden z „nazwanych” sposobów zaspokojenia wierzyciela układowego na podstawie układu (w odróżnieniu od „nienazwanych” propozycji układowych dopuszczalnych w ramach wzorca kompetencji generalnej).

W następstwie konwersji dochodzi do „wyczerpania” wierzytelności układowej (zaspokojenia interesu wierzyciela, jaki ma on w wykonaniu zobowiązania). W przypadku mechanizmu konwersji przyjmuje się, że wierzytelność układowa, na mocy prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu konwersyjnego, staje się wkładem do spółki – dłużnika. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, w ramach układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przypomina zatem, w swych cywilistycznych skutkach, konstrukcję świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum). Wierzyciel układowy w miejsce pierwotnego świadczenia pieniężnego otrzymuje akcje lub udziały swojego dłużnika. Jeżeli konwersja wierzytelności na akcje zaspokaja interes wierzyciela, to wierzyciel nie może żądać zapłaty długu w pieniądzu od poręczyciela, który poręczył za spółkę w restrukturyzacji. Zmianie sposobu wykonania zobowiązania, pierwotnie pieniężnego, w drodze tzw. konwersji nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że dłużnik może być jednym z dłużników solidarnych wierzyciela. W szczególności nie stoi temu na przeszkodzie okoliczność, że za dług spółki w restrukturyzacji poręczyła (udzieliła gwarancji) inna osoba.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego