Zgłoszenie wierzytelności z kredytu a powództwo

Ogłoszenie upadłości banku udzielającego tzw. kredytów frankowych tworzy nową sytuację.

Publikacja: 02.01.2024 02:00

Zgłoszenie wierzytelności z kredytu a powództwo

Foto: Adobe Stock

Kredytobiorcy, którzy mają roszczenia względem upadłego banku i chcą je zrealizować, muszą zgłosić swoje wierzytelności do postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe jako postępowanie cywilne ma charakter rozpoznawczo-wykonawczy. Czyli jakby łączyło w sobie proces sądowy i postępowanie egzekucyjne. Postępowanie upadłościowe w tej jego części, w której dochodzi do rozpoznania wierzytelności, ma charakter uproszczony. Co za tym idzie – nie w pełni kontradyktoryjny w rozumieniu standardów procesu cywilnego. Postępowanie upadłościowe nie tworzy stanu powagi rzeczy osądzonej (tzw. res iudicata). Tak zwany element rozpoznawczy postępowania upadłościowego jest służebny wobec celu ogólnego postępowania upadłościowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w pieniądzu, tzn. rozpoznanie wierzytelności nie jest celem samym w sobie. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ma charakter wyłączny, w tym znaczeniu, że rodzi przejściowy brak drogi sądowej do rozpoznania sprawy cywilnej przez sąd powszechny.

Pozostało 83% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek