Bałtów stolicą świętokrzyskiego biznesu

Właściciele małych, średnich i dużych firm, eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych omawiali kluczowe wyzwania stojące przed biznesem w regionie oraz szanse, które ten biznes może wykorzystać.

Publikacja: 05.12.2023 09:00

Bałtów stolicą świętokrzyskiego biznesu

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Na co dzień Bałtowski Kompleks Turystyczny gości polskich i zagranicznych turystów, ale 23 listopada podczas Świętokrzyskiego Forum Biznesu zgromadził (nie)tylko lokalnych liderów.

Program Forum obejmował szeroki zakres tematów istotnych dla przyszłości biznesu. Samo Forum stało się przestrzenią dla właścicieli i przedstawicieli firm, którzy poszukują nowych rozwiązań i pomysłów na rozwój swojej działalności. Forum stanowiło platformę do dyskusji o nowych możliwościach biznesowych, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej, wsparcia dla regionalnego biznesu oraz zmian prawnych związanych z transformacją w kierunku wyznaczonym przez najnowsze regulacje Unii Europejskiej oparte o cele: środowiskowe (E), społeczne (S) oraz zarządcze (G).

— Celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy w ramach ESG oraz dostarczenie poprzez ekspertów ze sceny narzędzi i kontaktów, które miały spowodować, że przedsiębiorcy nie będą przerażeni nową obowiązkową aktywnością w swojej firmie. Biorąc pod uwagę rozmowy w kuluarach i przerwach w trakcie paneli, zakładany cel został osiągnięty. Podczas networkingu dostałam pozytywny feedback i informacje o tym, że przedstawiciele biznesu potrzebowali tego rodzaju spotkania — podkreśla organizatorka Forum Monika Lichota, założycielka Elite Business Club.

Dyskusje na temat przyszłości świętokrzyskiego biznesu i wyzwań stojących przed całym rynkiem odbywały się na scenie oraz w kuluarach, gdzie nawiązywano nowe relacje biznesowe i wymieniano cenne doświadczenia i dobre praktyki z zakresu prowadzenia firm.

Na scenie omawiano najważniejsze aspekty współczesnego biznesu, przez finansowe wsparcie dla przedsiębiorców, po kierunki ekspansji zagranicznej. Dzięki strategicznemu partnerowi wydarzenia, jakim była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, osoby uczestniczące w Forum mogli za darmo poznać także rodzaje form wsparcia dla biznesu oferowane przez PAIH.

Przybliżali ją specjaliści z PAIH - Anna Kaczmarska, Dyrektor ds. Komunikacji, Marcin Graczyk, Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji oraz Wojciech Nowicki z Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji.

To m.in. doradztwo w kwestiach formalnych związanych z rozpoczęciem działalności firmy poza granicami kraju, przygotowanie informacji rynkowych, organizacja spotkań B2B, czy wsparcie w kontaktach z administracją.

– Polska Agencja Inwestycji i Handlu posiada 56 zagranicznych biur handlowych, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. Poprzez formularz kontaktowy na stronie www.paih.gov.pl mogą skontaktować się w celu omówienia strategii wejścia na dany rynek zagraniczny oraz przygotowanie niezbędnej analizy do rozpoczęcia procesu. Każdy przedsiębiorca może liczyć na dowiedzenie się wszystkich ważnych informacji na temat rynku, w tym różnice kulturowe, kwestie prawne, podatkowe. Może uzyskać kontakty biznesowe i wsparcia organizacji biznesowych w danym kraju. Dzięki wsparciu PAIH może skorzystać z udziału w stoisku narodowym organizowanych przez PAIH, wziąć udział w misji gospodarczej oraz na bieżąco otrzymać wiedze na temat najważniejszych wydarzeń w danej branży na świecie – podkreśla Anna Kaczmarska.

PAIH wspiera również biznes regionalny, rozbudowując sieć regionalnych biur handlowych oraz współpracę z Samorządami, strefami ekonomicznymi.

Podczas Kongresu poruszano też kwestie rozwoju przyszłości energetyki w tym roli wodoru jako kluczowego źródła pozyskiwania energii w przyszłości. W połowie października w regionie świętokrzyskim oficjalnie rozpoczęła działalność Centralna Dolina Wodorowa, która zgodnie z założeniami ma produkować zieloną energię m.in. z farm wiatrowych i słonecznych oraz elektrolizerów wodoru, co ma znacząco obniżyć koszty działalności firm.

Przedsiębiorcy dowiedzieli się też, jakie finansowe wsparcie już teraz dostępne jest na poziomie regionalnym i z jakiego będą mogli skorzystać w przyszłości, o czym informowali przedstawiciele takich organizacji jak: Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, Świętokrzyski Fundusz Rozwoju, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, czy Centrum Innowacji Gospodarczej i Technologii.

Od rozwoju po ESG

Jednym z największych wyzwań, jakie czeka biznes w najbliższym czasie, jest wdrożenie unijnych przepisów, które nakładają na firmy obowiązek przygotowywania raportów niefinansowych. Mają być w nich zawarte informacje m.in. na temat wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko i lokalne społeczności.

Eksperci wyjaśniali, czym jest ESG, jaki już ma wpływ na biznes i rozwój firm oraz jak przygotować przedsiębiorstwa do wdrożenia polityk z zakresu zrównoważonego rozwoju. O tym szczegółowo informowały Agnieszka Cyniak, Wiceprezes MOVON Concept i Magdalena Legęć, która od prawie 30 lat zdobywa doświadczenie w międzynarodowych i polskich firmach zajmując się zagadnieniami z obszaru strategicznego zarządzania.

– Standardy zrównoważonego rozwoju coraz silniej wpływają na konkurencyjność oraz dostęp do źródeł finansowania firm z sektora MŚP. Im szybsze dostosowanie do tych wymogów, tym mocniejsza pozycja firmy na rynku krajowym, zagranicznym oraz w relacjach z partnerami biznesowymi w całym łańcuchu dostaw. ESG wpływa na reputację marki, jej rentowność i wytrzymałość firmy – zaznacza Magdalena Legęć.

– Zrozumienie tego, czym jest zrównoważony rozwój i co oznacza ESG dla firmy pozwoli na mądrą strategię wdrożenia i podejmowania działań w tych obszarach. Zachęcam do korzystania z pomocy i wsparcia specjalistów i ekspertów. To daje pewność i spokój w działaniu – dodaje Agnieszka Cyniak.

Z kolei Piotr Konopka, Head Of Business Development InnoThink, przedstawiał narzędzia wspierające ESG, z uwzględnieniem zdalnych specjalistów z niepełnosprawnościami. Główną część forum składającą się z prelekcji i debat zakończyła dyskusja na temat tego, czym w dzisiejszym świecie jest zrównoważone przywództwo i jacy powinni być liderzy i liderki wyznaczające kierunki rozwoju dla swoich zespołów.

Na zakończenie wydarzenia wręczono certyfikaty w postaci statuetek dla nowych członkiń Elite Business Club, które zorganizowało Świętokrzyskie Forum Biznesu 2023. Dzięki wsparciu strategicznemu ze strony PAIH było to bezpłatne wydarzenie, a organizatorzy (Monika Lichota – DLF Sp. z o.o., Prezes MOVON Sp. z o.o., Ewa Trybulak - CEO PARK PROMOCJI, Izabela Karkocha - CEO KODOGRAFIA) już zapowiadają kolejną edycję, która ma odbyć się w przyszłym roku, by dostarczyć uczestnikom nie tylko cennych informacji i wiedzy, ale również inspiracji do dalszego rozwoju i współpracy.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Biznes
Borys Budka odpiera zarzuty dotyczące konkursów na prezesów spółek
Biznes
Taśmy Daniela Obajtka. Prezes Orlenu: Jacek Sasin chce mnie wykończyć
Biznes
Wojna postawiła polską zbrojeniówkę na baczność. Oddaliśmy sprzęt za 3,5 mld euro
Biznes
Pełna mobilizacja w polskiej fabryce broni. Wojna zmieniła ją nie do poznania
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Biznes
Kolejny kłopot Weight Watchers. Oprah Winfrey pozbywa się udziałów
Materiał partnera
Elektryzujące wsparcie dla firm