Współwłasność w razie upadłości

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości dla zasad zarządu wspólnym autorskim prawem majątkowym?

Publikacja: 05.12.2023 02:00

Współwłasność w razie upadłości

Foto: Adobe Stock

Z udziałem we współwłasności łączy się zespół praw rzeczowych przysługujących współwłaścicielowi, które są skuteczne erga omnes, ale obok nich występują też między współwłaścicielami stosunki o charakterze obligacyjnym, względnym, skuteczne tylko między tymi współwłaścicielami, których dotyczą, a zatem skuteczne inter partes.

Otwarcie likwidacji nie wpływa eo ipso na zobowiązania związane z zarządem autorskimi prawami majątkowymi, których stroną jest likwidowany podmiot. Celem likwidacji jest spieniężenie majątku likwidowanego podmiotu, co następuje w drodze czynności singularnej – umowy sprzedaży. Nie można jednak wykluczyć ścieżki likwidacji, na zasadzie wyjątku, w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności w zamian za wynagrodzenie w pieniądzu przekazane do masy likwidacyjnej. W sytuacji gdy w toku likwidacji jest współwłaściciel twórca nie ma, jak się wydaje, przeszkód, aby całość autorskich praw majątkowych przejął drugi ze współwłaścicieli (nie-twórca) z obowiązkiem spłaty. Spłata zrealizuje bowiem cel i interes postępowania likwidacyjnego. Procedura likwidacyjna zmierza w kierunku spieniężenia aktywów, a nie ich przejmowania za wynagrodzeniem.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawo karne
CBA zatrzymało znanego adwokata. Za rządów PiS reprezentował Polskę
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Sejm rozpoczął prace nad reformą TK. Dwie partie chcą odrzucenia projektów