Materiał powstał we współpracy z PARP

Trwa trzecia edycja cyklu spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” kierowanego do rodzimych przedsiębiorców. Mogą oni bezpłatnie i w formule online zapoznać się z bieżącymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym kraju. Tematy poruszane w ramach cyklu to m.in.: zrównoważony rozwój, cyberbezpieczeństwo, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) czy też energia odnawialna.

Nowa instytucja w polskim prawie

Już w piątek 1 grudnia eksperci zaproszeni przez PARP omówią nową, ale funkcjonującą już w polskim prawie, instytucję jaką jest fundacja rodzinna. Fundacja to znane z innych krajów europejskich rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju firmy w perspektywie kilku pokoleń. To sprawdzony mechanizm pozwalający kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych, a jednocześnie chroniący majątek rodziny. Podczas piątkowego spotkania eksperci, którzy uczestniczyli w tworzeniu nowych przepisów, opowiedzą jak założyć fundację rodzinną i dlaczego warto to zrobić. Wskażą też potencjalne korzyści, w tym np. finansowe zabezpieczenie członków rodziny, ale i ryzyka związane z powstaniem fundacji.

Kwestia sukcesji stała się ostatnio niezwykle aktualna. Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, że aktualnie problem sukcesji dotyczy ponad 50% firm rodzinnych. Jednak tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. A co niezwykle istotne, firmy rodzinne stanowią aż 90% wszystkich polskich przedsiębiorstw. Są więc kluczowym elementem krajowej gospodarki. W 2021 roku sto największych firm rodzinnych zatrudniało 261 tys. osób, a ich przychody wyniosły 260,5 mld zł i w porównaniu z 2020 r. wzrosły o ponad 22%. Co ważne, 26% tych przychodów stanowił eksport.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii od kilku lat wprowadza narzędzia, które pomagają w procesie sukcesji firm. Wśród nich są przede wszystkim te skierowane do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, takie jak: zarząd sukcesyjny, tymczasowy przedstawiciel i możliwość przenoszenia na następców prawnych koncesji, licencji, pozwoleń i zezwoleń. W CEIDG zgłoszonych jest ok. 46,6 tys. zarządców sukcesyjnych, a 3 tys. z nich obecnie pełni swoją funkcję, tymczasowo zarządzając przedsiębiorstwami w spadku.

Webinarium zatytułowane „Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Fundacja rodzinna jako nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców” rozpocznie się o godzinie 10.00. Prelegenci to: Agnieszka Krysik z Kancelarii KRYSIKLAW; Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej spółki akcyjnej Dr Irena Eris; Paweł Tomczykowski, partner zarządzający kancelarią Tomczykowski Tomczykowska i Katarzyna Skrzek z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Bezpłatna dawka wiedzy online

#idearozwojubiznesu to cykl wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Bezpłatne spotkania odbywają się w formule online, co niewątpliwie ułatwia wzięcie w nich udziału i zapoznanie się z ważnymi dla przedsiębiorców tematami związanymi z ich działalnością.

W grudniu poza spotkaniem dotyczącym sukcesji, fundacji rodzinnej odbędą się jeszcze dwa webinary.

Pierwszy jest zaplanowany na poniedziałek 4 grudnia pt. „Projektowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów spożywczych”. W trakcie tego spotkania omówione zostaną m.in. kwestie takie jak:

- od czego zacząć proces projektowania nowych produktów,

- jakie są trendy rynkowe,

- jaki są kluczowe aspekty projektowania,

- jaka jest rola konsumenta w procesie kreowania nowych produktów.

Drugi z nich, a zarazem ostatni, na piątek 8 grudnia pt. „Wyzwania MŚP związane z wymogami gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W trakcie tego spotkania przedstawione zostaną wymogi dla MŚP związane z wprowadzeniem koncepcji GOZ.

Transmisje spotkań dostępne na stronie: parp.gov.pl

Materiał powstał we współpracy z PARP