Do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zatrudnionych uprawniony jest płatnik, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, w związku z czym ustala prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego i je wypłaca (art. 68 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Kontrolę przeprowadza się w:

- miejscu zamieszkania pracownika,