Fundacje rodzinne: Dla dzieci i kolejnych pokoleń

Od złożenia przez prezydenta podpisu możemy liczyć czas do inauguracji pierwszych polskich fundacji rodzinnych i pierwszych bezpiecznych sukcesji.

Publikacja: 31.01.2023 10:08

Fundacje rodzinne: Dla dzieci i kolejnych pokoleń

Foto: Adobe Stock

Zakończył się etap prac parlamentarnych nad ustawą o fundacji rodzinnej – teraz trafi do prezydenta, a następnie, po upływie trzymiesięcznego vacatio legis, wejdzie w życie. Jest to ogromny przełom dla ok. 830 tys. polskich firm rodzinnych, które do tej pory miały do dyspozycji okrojone narzędzia do zaplanowania sukcesji obejmującej nie tylko dzieci, ale i kolejne pokolenia.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm rozpatrzył poprawki Senatu. Zgodnie ze zgłoszonym przez nas postulatem, skorygowano przepis wprowadzający automatyczne rozwiązanie fundacji rodzinnej w organizacji, gdy nie została wpisana do rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia jej aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu. Fundator nie ma wpływu na to, jak szybko zadziała sąd, sankcja jest więc nieuzasadniona. Skorygowany przepis przewiduje rozwiązanie fundacji, jeżeli w terminie sześciu miesięcy nie zostanie zgłoszona do rejestru.

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego