Od kilku lat obserwujemy wzrost cyberataków, także na polskie instytucje i firmy. Czy wydatki związane z zabezpieczeniem przedsiębiorstwa mogą być kosztem podatkowym w PIT i CIT?

Niewątpliwie tak. Cyberbezpieczeństwo jest bezsprzecznie warunkiem niezakłóconego prowadzenia działalności. Kosztami uzyskania przychodów są nie tylko wydatki mające na celu uzyskiwanie przychodów, ale także koszty służące zabezpieczeniu, czy też zachowaniu źródła przychodów, aby źródło to nadal przynosiło przychody. Przedsiębiorstwo poddane atakowi hakerskiemu może nawet upaść, zaś w każdym przypadku możliwość uzyskiwania przez nie przychodów może zostać znacznie ograniczona. W związku z tym koszty poniesione na to, aby się ustrzec przed taką ewentualnością, niewątpliwie mają charakter kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawowej definicji. Są to bowiem koszty poniesione na „ochronę” źródła przychodów.