Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wprowadziła ona nową, uproszczoną względem zwykłego trybu procedurę wyłączania gruntów z produkcji rolniczej zakładającą:

- możliwość wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klas I-III – bez wcześniejszego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalającego na nierolnicze wykorzystanie gruntów rolnych klas I-III;