Po III kwartale 2008 r. spółka notowała 77 mln zł zysku netto. Zysk operacyjny spółki wyniósł 139 mln zł - prawie tyle samo co rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 128 mln.

Przychody Asseco wyniosły 697 mln zł, wobec oczekiwań na poziomie 715 mln zł. - Spadkowi przychodów ze sprzedaży o 7,2 proc. rocznie, towarzyszy wzrost marży operacyjnej z 18,5 do 19,9 proc. oraz wzrost marży netto z 10,2 do 14,7 proc. - podało Asseco.

Wpływ na wyniki finansowe miało między innymi rozszerzenie grupy o nowe podmioty i powstałe na skutek tego efekty synergii kosztowych – podała spółka. Realizowane były także zawarte wcześniej kontrakty (dla PKO BP, PZU, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).