System bezpłatnego poradnictwa prawnego obejmuje także poradnictwo obywatelskie. Obecnie, tak jak w innych punktach pomocy prawnej, wsparcie można otrzymać e-mailowo lub telefoniczne w określonych godzinach. Wszystkie niezbędne informacje oraz adres poradni można znaleźć na stronie internetowej poradni. Porady obywatelskie różnią się od typowych porad prawnych. Nie udzielają ich radcy prawni ani adwokaci, tylko doradcy, którzy nie muszą mieć wykształcenia prawniczego. Wystarczy, że odbędą szkolenie.

Porada obywatelska obejmuje zazwyczaj informację prawną przekazaną w prosty, zrozumiały sposób oraz wsparcie psychologiczne. Doradcy nie dają gotowego rozwiązania. Rozmawiają z klientem o tym, co może zrobić, jakie mogą być konsekwencje każdego z rozwiązań, pozostawiając jemu prawo wyboru, aby następnie wspólnie z nim opracować plan działania. Obejmują go wsparciem na każdym etapie realizacji planu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dotyczy m.in. porad: dla osób zadłużonych, z obszaru spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zasiłków oraz zabezpieczenia społecznego, upadłości konsumenckiej, własności, dziedziczenia, zatrudnienia. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.