Szansę na wyróżnienie ma każdy magister prawa świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji.

Nominacje do tytułu Prawnik Pro Bono mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne (w tym: samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe).

Czytaj więcej

Kamila Ferenc, laureatka 18. edycji konkursu Prawnik Pro Bono: Pomaganie ma głęboki sens

W kapitule przyznającej wyróżnienie zasiądzie m.in.: prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznik praw obywatelskich, minister sprawiedliwości, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych czy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

W pierwszym etapie kapituła wybierze z listy osób nominowanych trzech półfinalistów. Ostatecznie tytuł Prawnika Pro Bono może przypaść nie więcej niż jednej osobie.

Nominacje mają być zgłaszane pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą mailową na adres biuro@centrumprobono.pl nie później jednak niż do 28 lutego. Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 30 maja 2022 r.