Oświadczenie opublikował serwis adwokatura.pl. Jak informuje w nim prezes NRA, obecnie przewiduje się, że pula budżetowa na zorganizowanie nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej będzie wynosić miliard złotych na najbliższe dziesięć lat. Projekt zakłada, że porad udzielać będą wyłącznie adwokaci i radcy prawni, a ich udział w tym systemie będzie dobrowolny. Organizację pomocy prawnej w wybranych kancelariach weźmie na siebie samorząd adwokacki i radcowski.

- Chociaż projekt jest na etapie konsultacji i nie wiadomo jaki kształt przyjmie ostatecznie, to uważam, że jest on ważny, ponieważ ma na celu poprawienie dostępu do pomocy prawnej dla najuboższych obywateli - napisał w oświadczeniu prezes NRA.

Przedstawiciele NRA uczestniczyli pod koniec listopada w spotkaniu u ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, dotyczącym projektu założeń do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Po tym spotkaniu NRA poinformowała,  że adwokatura popiera projekt ustawy ponieważ opiera się na strukturze organizacyjnej samorządu adwokackiego i radców prawnych. Pieniądze przeznaczone na projekt nieodpłatnej pomocy będą wydatkowane na porady prawne udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a nie na struktury administracyjne.

W ubiegłym tygodniu projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma obywatel uprawniony do otrzymywania pomocy społecznej zaś dostęp do informacji o prawie uzyska każdy obywatel. W całym kraju ma powstać przynajmniej 1549 punktów, w których adwokaci i radcowie będą nieodpłatnie udzielać pomocy prawnej osobom uprawnionym do otrzymywania pomocy społecznej oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

Pomocy prawnej będzie udzielał osobiście adwokat lub radca prawny na podstawie umowy zawartej z powiatem. Takie umowy będą podpisywane co roku. Mają określać liczbę adwokatów i radców, którzy będą udzielać pomocy prawnej na terenie powiatu, a także nazwiska prawników - z ewentualnym wskazaniem preferowanych dziedzin prawa -  wyznaczonych do tej misji  przez dziekanów okręgowych rad adwokackich i rad okręgowych izb radców prawnych.