Oceniając wniosek, KNF wzięła pod uwagę m.in. strategię rozwoju PKO Banku Polskiego i wsparcie zadeklarowane przez Skarb Państwa, w tym zobowiązania inwestorskie związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem banku, a także przewidziane porozumieniem elementy wsparcia procesu przejmowania banku przez zbywającego – Nordea Bank AB – podano w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie spółki ubezpieczeniowej Nordea Polska TUnŻ przez PKO BP.

W czerwcu ubiegłego roku PKO BP zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz portfela kredytów korporacyjnych za łączną kwotę ?2 830 mln zł.

Brak sprzeciwu KNF to ostatni warunek prawny konieczny do realizacji umowy o przejęcie przez PKO BP części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea - spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance.

-Decyzja KNF otwiera drogę do realizacji zawartej w czerwcu ubiegłego roku umowy. Po sfinalizowaniu transakcji będziemy koncentrować się na sprawnym przeprowadzeniu procesu integracji. Potencjał przejmowanych aktywów chcielibyśmy wykorzystać do wzmocnienia grupy kapitałowej banku i zaoferowania nowej jakości na rynku usług finansowych – mówi cytowany w komunikacie Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Zamknięcie transakcji nastąpi 1 kwietnia 2014 r. Od tego momentu do planowanej na przełom września i października 2014 fuzji prawnej, Nordea Bank Polska stanowić będzie odrębną spółkę w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Oba banki zachowają pełną odrębność w zakresie świadczonych usług i dostępnej sieci placówek. Od fuzji prawnej – polegającej na przejęciu całego majątku i działalności Nordea Bank Polska przez PKO Bank Polski – PKO stanie się następcą prawnym Nordea Bank Polska, a dwie dotychczas odrębne instytucje tworzyć będą jeden podmiot prawny. Planowane jest, że w ciągu dwóch tygodni od fuzji prawnej marka Nordea zostanie zastąpiona marką PKO Banku Polskiego. Proces integracji zakończy fuzja operacyjna, czyli połączenie operacji, systemów i zasobów IT obu spółek. Przewidywany koniec tego procesu to pierwsza połowa 2015 roku.