BGK startuje z nowym „Kredytem ekologicznym”

Tuż przed świętami Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił rozpoczęcie pierwszego tegorocznego naboru w programie „Kredytu ekologicznego”. Wnioski można będzie składać od 25 kwietnia. Pula programu to 660 mln zł.

Publikacja: 03.04.2024 04:30

„Kredyt ekologiczny” firmy mogą przeznaczyć m.in. na inwestycje w zakresie OZE

„Kredyt ekologiczny” firmy mogą przeznaczyć m.in. na inwestycje w zakresie OZE

Foto: AdobeStock

W grudniu zeszłego roku poznaliśmy wyniki pierwszego naboru w ramach „Kredytu ekologicznego” oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie uzyskało 112 projektów, a ich łączna wartość to blisko 307 mln zł. Aż 169 projektów dostało negatywną ocenę merytoryczną, a 64 nie spełniły kryteriów formalnych. BGK przeznaczył na ten program 660 mln zł, co oznacza, że wykorzystana została tylko połowa tej puli.

Dla kogo ten kredyt?

Zdaniem ekspertów firmy doradczej PwC, którzy analizowali wyniki programu, połowiczne wykorzystanie oferowanych w jego ramach pieniędzy mogło wynikać ze stosunkowo wymagających kryteriów konkursowych oraz zasad przyznawania dotacji.

Tuż przed świętami BGK ogłosił nabór pierwszej z dwóch zaplanowanych na ten rok edycji „Kredytu ekologicznego”. Rozpoczęcie składania wniosków ruszy 25 kwietnia. Jego zakończenie przewidziano na 25 lipca. Planowana kwota dofinansowania to ponownie 660 mln zł.

– Celem „Kredytu ekologicznego” niezmiennie pozostaje wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury (budynków, linii technologicznych), inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy oraz inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne – tłumaczy PwC.

A BGK wskazuje, że firma możne przeznaczyć „Kredyt ekologiczny” na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu z bieżącym zużyciem. Przedsięwzięcia z tego zakresu to m.in.: termomodernizacja budynków, zakup i montaż instalacji OZE, wymiana lub modernizacja maszyn produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zakup i instalacja systemów sterowania obniżających pobór energii.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki na realizację inwestycji ekologicznej: nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, raty z tytułu umowy leasingu, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Z „Kredytu ekologicznego” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru), spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz mają zdolność kredytową. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji): • do 80 proc. wartości inwestycji w termomodernizację przy uzyskaniu premii za oszczędność energii pierwotnej na poziomie dwukrotnie wyższym niż obligatoryjne dla całej inwestycji 20 proc., czyli, 40 proc.; • do 65 proc. na inwestycje w zakresie OZE; • do 50 proc. na pozostałe wydatki w obszarze poprawy efektywności energetycznej.

„Kredyt ekologiczny” jest finansowany z programu „Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” (FENG) na lata 2021–2027. Zdaniem ekspertów PwC wraz ze zmianą przepisów w zakresie pomocy publicznej na szczeblu Komisji Europejskiej konkurs w ramach „Kredytu ekologicznego” powinien zyskać na atrakcyjności w porównaniu z jego zeszłoroczną edycją.

Duże zielone wsparcie

Oferta wsparcia dla firm decydujących się na inwestycje prośrodowiskowe, które są krokiem w ich transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju, cały czas rośnie. Taki produkt ma w swojej ofercie dla przedsiębiorców także m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu. To „Pożyczki z bonusem dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców”. Pożyczki obejmują refinansowanie udokumentowanych nakładów na realizację projektów inwestycyjnych poniesionych po 1 stycznia 2021 r., w tym spłatę zobowiązania finansowego zaciągniętego (kredyt, pożyczka) na realizację inwestycji – dla inwestycji ukończonych, a także finansowanie ukończenia realizowanej inwestycji, której budżet uległ zwiększeniu wskutek wzrostu kosztów lub jej zakresu, obowiązkowe refinansowanie spłaty zobowiązania finansowego (kredyt, pożyczka) zaciągniętego na realizację inwestycji. W tym przypadku możliwość refinansowania obejmuje udokumentowane nakłady dla inwestycji rozpoczętych nie wcześniej niż w 1 stycznia 2021 r. Wymagany jest wkład własny na poziomie 20 proc. wartości inwestycji netto.

Banki
Szwajcaria nie chce powtórki z bankructwa Credit Suisse
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Banki
EBOR wyszedł zdecydowanie spod kreski w 2023 roku
Banki
Kredyty nadal po staremu. Rząd chce dalej analizować alternatywę dla WIBOR-u
Banki
Zadżumiony biznes z Rosją dzięki USA. Światowe banki odmawiają obsługi
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Banki
Rekordowo wysokie dywidendy w sektorze bankowym