Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, mBank zaraportował ujemny wynik netto w całym 2022 r. na poziomie 707 mln zł wobec ok. 1,2 mld zł straty w 2021 r. W prezentacji władze banku piszą, że wyniki operacyjne podstawowej działalności w ubiegłym roku były znakomite, ale pod istotnym wpływem obciążeń publicznych i kosztów prawnych

I tak, rekordowe były dochody ogółem – 7,8 mld zł, to wzrost o 28 proc. rok do roku. Wynik odsetkowy wzrósł o 43,2 proc. do 5,9 mld zł, a marża odsetkowa poprawiła się do poziomu 3,7 proc.

Wynik z tytuły prowizji i opłat sięgnął 2,1 mld zł, co oznacza 13,5 proc. wzrostu rok do roku.

Liczba klientów detalicznych wzrosła do 5,6 mln z 5,5 mln rok wcześniej, a wskaźniki kapitałowe są wyraźnie powyżej wymagań. Przykładowo skonsolidowany wskaźnik Tier 1 w wysokości 13,9 proc. i łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 16,4 proc. przekraczają wymogi o 3,4 p.p. i 3,6 p.p.

Portfel kredytowy grypy na koniec 2022 r. wyniósł łącznie 123,4 mld zł – to o 4,1 proc. mniej niż na koniec III kw. i o 2,1 proc. więcej niż na koniec 2021 r. Kredyty dla klientów korporacyjnych to 52,2 mld zł (5,7 proc. mniej kwartał do kwartału), a dla klientów detalicznych – 71,1 mld zł (kwartalny spadek o 2,8 proc.).

W IV kw. nowa sprzedaż kredytów hipotecznych sięgnęła jedynie 0,5 mld zł (spadek o 49 proc. kwartał do kwartału i o 83 proc. rok do roku). Sprzedaż kredytów korporacyjnych wyniosła 8,2 mld zł w tym okresie (10 proc. wzrostu kw/kw, i minus 12 proc. r/r).

Władze mBank podkreślają, że wyniki finansowe są pod silnym wpływem czynników zewnętrznych. Koszty wakacji kredytowych wyniosły 1,3 mld zł, odpisy na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – 171 mln z, składka na system ochrony (IPS) – 428 mln zł. Rekordowo wysokie w przypadku mBanku okazały się też koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych, które w całym 2022 r. wyniosły łącznie 3,1 mld zł.

Bank podkreśla, że obecnie zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym dzięki rezerwom są silne. Na koniec 2022 r. rezerwy wyniosły łącznie 6,4 mld zł, co pokrywa 54,3 proc. portfela kredytów CHF.

Na koniec 2022 r. liczba pozwów przeciwko mBankowi sięgnęła 17,6 tys., o wartość roszczeń: 6,3 mld zł.

Bank podał też informacje o programie ugód - w ciągu niespełna 4 miesięcy oferty zostały przedstawione 34 655 klientom, z czego: 2 742 (7,9 proc.) ugody zostały podpisane albo zaakceptowane i są w trakcie podpisania, w tym 1 104 ugody zawarte w samym styczniu. Za kolei 28 309 (81,7 proc.) propozycji było w toku (oferty rozważane przez klientów lub w procesie negocjacji). Łączna liczba ugód, wraz z pilotażem i wcześniejszymi ofertami, zawartych przez mBank wyniosła 3 018.

Bank podał też, że liczba aktywnych umów w CHF wynosi 41 511.