Europejski Bank Centralny postanowił w ramach walki z rekordową inflacją zmniejszyć ilość płynnych środków w obiegu bankowym po kilkakrotnym podwyższeniu stóp procentowych. Chodzi mu o zmniejszenie gigantycznego zadłużenia ponad 7 bln euro, z czego ponad 2 bln w związku z TLTRO, będącego konsekwencją kryzysu finansowego w 2088 r., a następnie skutków pandemii.

Banki strefy euro zwrócą superbankowi 296 mld euro pożyczek, które były oferowane przez EBC co kwartał od września 2014 na pobudzenie cen w strefie euro. Warunkiem ich przyznawania było zobowiązanie banków do zwiększenia kredytów dla firm i gospodarstw domowych. Była to bardzo atrakcyjna forma pomocy bankom, ich oprocentowanie wynosiło początkowo 0,15 proc., w styczniu 2015 zostało obniżone do 0,05 proc. dla zwiększenia ich atrakcyjności. W praktyce oznaczało to, że banki mogły zadłużać się niemal za darmo — stwierdził dziennik „La Tribune” za AFP.

Czytaj więcej

EBC potwierdza kurs na stymulację. Zostają zerowe stopy

Banki skorzystały z oferty, zadłużyły się w TLTRO na 2,1 bln euro. Zmiana przez EBC w październiku warunków korzystania z tych pieniędzy skłonił banki do przedterminowego spłacania długu. Robią to dobrowolnie. Analitycy spodziewali się, że pierwsza suma spłaty wyniesie ok. 500 mld euro. Kolejny przedterminowy zwrot pożyczek TLTRO ma nastąpić 21 grudnia. Banki miały czas do 16 listopada na przekazanie EBC swych zamiarów, efektywne przelanie pieniędzy nastąpi 23 listopada. Największy we Włoszech Intesa Sanpaolo ogłosił już o zwrocie ok. 13 mld euro, zostało mu do spłaty z TLTRO 102 mld — podał Reuter.

Po światowym kryzysie finansowym w 2008 r. EBC uruchomił nadzwyczajne działania pobudzające gospodarkę, potem nastały kolejne fale pandemii. Skupując masowo obligacje z wtórnego rynku bank przyczynił się do obniżenia kosztów kredytów i wspierał ceny. Służyły temu program ilościowego luzowania QE, program pilnych działań PEPP, trzy fale pożyczek TLTRO. EBC i 19 banków centralnych krajów strefy euro mają łączny dług ok. 8,8 bln euro, z czego 7 bln przypada na hojną politykę pieniężną, skupione obligacje reprezentują sumę 5 bln, a pożyczki TLTRO ok. 2 bln.

Czytaj więcej

Polityka EBC bije w zyski banków centralnych

Szefowie EBC będą uważnie obserwować następne starania banków o pieniądze i reakcje rynków, bo superbank z Frankfurtu nosi się z zamiarem zlikwidowania portfelu obligacji na sumę ok. 3,3 bln euro, jaki powstał w ostatnich latach w ramach programu skupowania aktywów APP. Zadłużenie banków zostanie szczególnie odczuwalne będzie w krajach peryferyjnych strefy euro, bo na rynek wróci większa część ich obligacji, na razie będąca pod kontrolą EBC.