W ramach programu TLTRO EBC oferuje bankom komercyjnym długoterminowe pożyczki oprocentowane nawet na minus 1 proc. Warunkiem ich otrzymania jest zobowiązanie banku, że będzie hojnie udzielał kredytów spółkom. W 2020 r. banki centralne ze strefy euro udzieliły 1,6 bln euro pożyczek w ramach tego programu. I te pożyczki zjadają część ich zysków (uzyskiwanych m.in. z programu QE).

Estoński bank centralny prognozuje, że w 2021 r. będzie miał stratę netto wynoszącą 10 mln euro. – Koszty działań podjętych, by utrzymywać warunki kredytowe dla spółek i ludzi tak korzystne jak to możliwe, przyczyniły się do ostrego spadku naszych przychodów –stwierdził Madis Muller, prezes Banku Estonii. Austriacki Bank Narodowy nie spodziewa się natomiast żadnego zysku. Holenderski bank centralny sygnalizował, że jego zysk za 2020 r. będzie mniejszy, ale nie precyzuje o ile.

- Niższe oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach operacji TLTRO bez wątpienia uderzy w zyski banków centralnych ze strefy euro, w tym łotewskiego – prognozuje Janis Silkalans, rzecznik Banku Łotwy.

Rząd Niemiec nadal spodziewa się, że Bundesbank przekaże mu w 2021 r. do budżetu 2,5 mld euro zysku. Bundesbank nie wypowiadał się jednak jeszcze, co do tego jak duży ten zysk może być.

Tymczasem amerykański Fed przekazał Departamentowi Skarbu 88,5 mld USD z zysku wypracowanego za 2020 r. Szwajcarski Bank Narodowy będzie spodziewa się natomiast 21 mld franków zysku za zeszły rok, którym podzieli się z rządem Szwajcarii, władzami kantonów oraz prywatnymi akcjonariuszami.