W ostatnim kwartale ub.r. rezerwy na kredyty frankowe w mBanku wyniosły 2,006 mld zł, z czego 1,01 mld zł może być przeznaczone na potencjalne ugody z posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich, jeśli zarząd banku podejmie taką decyzję. Obecnie prowadzony jest pilotaż o ograniczonej skali.

- Poziom utworzonych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami we frankach będzie sięgać ponad 30 proc. pokrycia tego portfela. Pozwoli to zabezpieczyć sytuację banku w kontekście sporów frankowych – podał mBank w komunikacie. Dodano, że według wstępnej oceny spółki, skonsolidowana strata netto 2021 r. wyniesie około 1,2 mld zł.

„Mimo ujemnego wyniku netto, sytuacja finansowa mBanku jest dobra. Współczynniki kapitałowe i płynnościowe banku są istotnie powyżej wymogów regulacyjnych i spełniają wszystkie wymagania nadzoru bankowego. To gwarantuje bezpieczeństwo klientom oraz powierzonym bankowi depozytom. Poziomy wskaźników kapitałowych pozwolą też bankowi realizować cele operacyjne na 2022 r. oraz strategię przyjętą jesienią ub.r.” – dodano.

mBank podkreśla, że wyniki operacyjne w IV kwartale ub.r. były dobre i nie odbiegały od trendów z poprzednich kwartałów. Dochody podstawowe ponownie wzrosły, potwierdzając trend obserwowany w całym 2021 r.