Odile Renaud-Basso, prezeska EBOR, powiedział rozgłośni Głos Ameryki, że bank wspiera rozwój demokracji w Europie Wschodniej i krajach postsowieckich.

„Jest to podejście, które oznacza, że finansowanie z EBOR bezpośrednio zależy od trwających reform. Im mniej reform, tym mniej pieniędzy” – wyjaśniła szefowa EBOR.

Mówiąc o Białorusi podkreśliła, że nie jest planowane wznowienie współpracy inwestycyjnej ze względu na wzrost autorytaryzmu w tym kraju: „Wspieramy kraje, które konsekwentnie wdrażają zasady demokratyczne. Na Białorusi zawiesiliśmy wszystkie nasze inwestycje w sektorze publicznym od sierpnia 2020 r”. Wcześniej EBOR zamroził współpracę z sektorem publicznym Białorusi w związku z sankcjami Unii, wobec tego kraju.

EBOR wspierał Białoruś od 1992 r wydając łącznie 3 mld euro na projekty w różnych sektorach gospodarki. Do 2016 roku z powodu sankcji Zachodu bank finansował na Białorusi wyłącznie projekty w sektorze prywatnym.

Czytaj więcej

EBOR: Białoruś czeka dewaluacja i spadek PKB

Po poprawie relacji politycznych między Mińskiem a Brukselą EBOR przyjął w 2016 r. nową strategię krajową i zaczął m.in. finansować projekty na zlecenie białoruskiego rządu.

W 2019 roku EBOR zainwestował rekordowe ponad 390 mln euro w 24 projekty w sektorze prywatnym i publicznym. Ostatni zastrzyk gotówki z EBOR białoruskie władze dostały w pierwszej połowie 2020 r. Było to 160 mln euro. Obecnie reżim białoruski może kredytować się wyłącznie w bankach rosyjskich. Nawet banki chińskie niechętnie udzielają Mińskowi pożyczek.

A reżim pilnie potrzebuje zagranicznego finansowania. Zadłużenie sektora państwowego sięga 27,521 mld dolarów (stan na 12 lipca według danych banku centralnego Białorusi). W ciągu pół roku zwiększyło się o 0,5 mld dol.