Otavio Damaso, dyrektor departamentu ds. regulacji poinformował, że nowy przepis ma na celu unikanie możliwej destabilizacji finansowej wynikającej z zagrożeń związanych z klimatem. Na razie bank centralny nie będzie wymagać dodatkowego kapitału na pokrycie tego potencjalnego ryzyka, pozostawi tę decyzję bankom komercyjnym.

Decyzja postawiła bank centralny w gronie organów nadzoru finansowego, które domagają się podejmowania przez banki działań związanych ze zmianami klimatu. Kilka krajów, m.in. Francja i Holandia, wprowadziło już do testów odporności ryzyka związane z klimatem, a wiele innych przygotowuje się do tego — podał Reuter za Instytutem Stabilizacji Finansowej (FIS).

Brazylijski bank nie zabrania udzielania pożyczek, ale analiza ryzyka związanego ze zmianami klimatu może zwiększyć cenę linii kredytowych dla niektórych firm i sektorów, jeśli banki uznają za konieczne odłożenie dodatkowego kapitału na pokrycie stwierdzonego ryzyka.

W kwietniu 2022 brazylijski instytut emisyjny zamierza przeprowadzić testy odporności z ryzykiem wynikającym ze zmian klimatu, zastosuje to samo kryterium ryzyka wobec wszystkich banków. Ponadto wprowadził już obowiązek podawania do lipca 2022 w sprawozdaniach finansowych informacji związanych z klimatem, zgodnie z grupą zadaniową ds. informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD) utworzonej na podstawie wytycznych Rady Stabilizacji Finansowej grupy G20 krajów.

Bank ogłosił też przepisy zabraniające udzielania pożyczek projekty rolne na terenach rdzennej ludności albo na niektórych obszarach Amazonii, opóźnił natomiast zatwierdzenie zrównoważonych pożyczek na projekty odpowiadające najlepiej ochronie środowiska. Pracownik banku Claudio Filgueras poinformował, że bank nadal ustala ramy prawne z sektorem rolno-spożywczym, który skrytykował proponowane przepisy. Niektóre organizacje twierdziły w opiniach przekazanych bankowi w maju, że nowe ustalenia mogą utrudnić pozyskiwanie środków finansowych.