Został wybrany  na to stanowisko we wrześniu ubiegłego roku.

Piotr Mazur od ponad dwudziestu lat jest zawodowo związany z sektorem bankowym. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w obszarze ryzyka i restrukturyzacji kredytów. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej.

Piotr Mazur ma również wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. Członek wielu rad nadzorczych, rad wierzycieli, a także komitetów zarządzania ryzykiem. Ostatnio zawodowo związany z BZWBK, gdzie pełnił funkcję głównego oficera kredytowego i zastępcy głównego oficera ds. ryzyka. Brał udział w tworzeniu strategii tego banku, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.