Zmiana perspektywy wynika przede wszystkim z szybkiego odzyskania przez Szwajcarię pożądanej ścieżki wzrostu gospodarczego, zmniejszenia niepewności co do prawdopodobnych zmian dot. przepisów o tajemnicy bankowej oraz poprawy rentowności i pozycji kapitałowej dużych banków.

Perspektywa wyraża oczekiwania agencji ratingowej wobec sektora w ciągu najbliższych 12-18 m-cy.