fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Użytkowanie wieczyste: roszczenia sięgnęły Hali Mirowskiej

Hala Mirowska, zniszczona podczas II wojny światowej, została odbudowana i zagospodarowana przez WSS Społem
Fotorzepa, Rafał Guz Rafał Guz
Decyzja o ustanowieniu użytkowania wieczystego nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przyznanie Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem prawa użytkowania wieczystego m.in. terenu, do którego zgłoszono roszczenia, nie wywołało nieodwracalnych skutków prawnych.

Umowa notarialna

Hala Mirowska, zniszczona podczas II wojny światowej, została odbudowana i zagospodarowana przez WSS Społem. W czerwcu 1989 r. miasto przekazało ją spółdzielni w użytkowanie. Po wejściu w życie art. 2c ustawy z 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami przekształciło się w użytkowanie wieczyste. Teren, na którym uwłaszczyło się Społem, obejmował, obok samej Hali, również okoliczne działki, na których stanęły pawilony handlowe. O jedną z nich upomnieli się spadkobiercy byłych właścicieli stojącej tu niegdyś kamienicy na pl. Mirowskim 13.
W 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uznało, że orzeczenie dekretowe z 1965 r. zostało wydane z naruszeniem prawa. Nie można jednak stwierdzić jego nieważności z powodu nieodwracalnych skutków prawnych. Powstały one na skutek oddania w 1997 r. aktem notarialnym m.in. wspomnianej działki w użytkowanie wieczyste. Dysponowanie prawami do tej nieruchomości umożliwiła Skarbowi Państwa odmowa przyznania prawa własności czasowej, a nie decyzja o przekazaniu działki w użytkowanie.

Sądy orzekły

Następnie sprawą zajęły się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskutek skargi Anny S. i NSA w efekcie skarg kasacyjnych WSS Społem i SKO. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem kolegium i uchylił jego decyzje. Nabycie przez Społem użytkowania wieczystego gruntu było skutkiem decyzji z 1989 r. o ustanowieniu prawa użytkowania tego gruntu, a nie decyzji z 1965 r. o odmowie przyznania prawa własności czasowej – orzekł. Taka decyzja nie wywołuje nieodwracalnych skutków prawnych.
W skargach kasacyjnych SKO i Społem przekonywały, że takie skutki jednak nastąpiły. – Spowodowało je orzeczenie dekretowe z 1965 r., gdyż to ono było podstawą ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz Społem – argumentował adw. Marcin Kuczyński, reprezentujący WSS.
– Treść aktu notarialnego przesądza, że ustanowienie w drodze umowy notarialnej z 1997 r. użytkowania wieczystego na rzecz Społem nastąpiło na podstawie decyzji z 1989 r. o ustanowieniu użytkowania. Taka decyzja nie wywołuje nieodwracalnych skutków prawnych – mówiła w NSA radca prawny Joanna Szczepkowska w imieniu Anny S.
NSA oddalił obie skargi kasacyjne. – Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków nie było bezpośrednim skutkiem decyzji z 1965 r. o odmowie przyznania prawa własności czasowej do gruntu – powiedziała sędzia Marzenna Linska-Wawrzon. – Z aktu notarialnego wynika, że taką przesłanką była decyzja z 1989 r. przyznająca Społem prawo użytkowania tego gruntu. Gdyby nie została wydana, nie można by zawrzeć umowy użytkowania wieczystego na mocy art. 2c ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce gruntami.
Taka decyzja nie wywołuje nieodwracalnych skutków prawnych. Sprawa wraca więc do kolegium, które będzie zobowiązane do zastosowania oceny NSA, a więc do unieważnienia decyzji dekretowej. Nie udało nam się niestety dowiedzieć, co w tej sytuacji uczyni Społem.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA