fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Prezydent podpisał 26 czerwca 2012

Prezydent podpisał ustawy z 11 maja 2012 r.:
- o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro;
- o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.;
- o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.
Źródło: www.prezydent.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA