fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Sąd: dane internautów tylko dla organów państwa

Tylko organy państwowe mogą żądać danych internautów.
www.sxc.hu
Tylko organy państwowe, takie jak policja, prokuratura czy sąd mogą żądać danych internautów. Takie uprawnienia nie przysługują innym użytkownikom, np. prywatnej firmie, której dobra osobiste zostały naruszone przez użytkowników sieci
Takie wnioski płyną z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2821/11), którego uzasadnienie opublikowano właśnie w bazie danych Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Spółka z o.o. z siedzibą w L. złożyła wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wydanie decyzji nakazującej innej spółce –  A. S.A. z siedzibą w W. – danych osobowych użytkowników będących autorami 36 wpisów na forum internetowym, którego administratorem była spółka A. S.A. W uzasadnieniu wniosku podano, że wskazane wpisy naruszyły dobra osobiste skarżącej spółki, w tym jej dobre imię (renomę) oraz wypełniają znamiona przestępstwa pomówienia, a uzyskanie przedmiotowych informacji o osobach, które były autorami wpisów pozwoli wnioskodawcy na dochodzenie swoich praw przed sądem.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję nakazującą spółce A. S.A. udostępnienie wnioskodawcy danych osobowych internautów, którzy dokonali wpisów na forum.
Tę decyzję GIODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżyła spółka A. S.A. Sąd w marcu uchylił decyzję GIODO.
W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził, iż wydając zaskarżoną decyzję Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oparł się o art. 29 ust. 1 ustawy o danych osobowych, bezpodstawnie pomijając regulacje przewidziane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tym samym sąd podzielił stanowisko skarżącej spółki, iż u.ś.u.d.e. wprowadza własne, odrębne uregulowania w zakresie udostępniania danych eksploatacyjnych (w tym adresy IP), które nie przewidują udzielania informacji o takich danych podmiotom innym niż organy państwa.
Sąd przychylił się do poglądu skarżącej spółki, że zgodnie z art. 18 ust. 6 u.ś.u.d.e. jedynym uprawnionym do uzyskania danych eksploatacyjnych, gromadzonych przez usługodawcę w rozumieniu u.ś.u.d.e., są organy państwa. Ustawa nie zawiera innego przepisu, który stanowiłby podstawę wydawania danych podmiotom innym niż organy państwa.
„Udostępnianie danych podmiotom trzecim - takim jak P. - stanowi przełamanie tej ochrony i jako wyjątek od zasady nie może być interpretowane rozszerzająco" – stwierdził sąd.
Ponadto WSA w Warszawie przypomniał, iż zgodnie z uregulowaniami przepisów postępowania karnego, wydawanie informacji takich jak adres IP komputera może nastąpić wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora, zawarte w odpowiednim postanowieniu.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA