fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedzialność członka zarządu za finanse spółki

Osoby zaangażowane w sprawy gospodarcze spółek handlowych mogą ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwa skarbowe, które popełnią, działając w imieniu lub na rzecz takich podmiotów
Podstawą odpowiedzialności menedżerów działających w imieniu spółek handlowych jest art. 9 § 3 k.k.s.Przepis ten stwierdza, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.Nabiera on praktycznego znaczenia po analizie przepisów części szczególnej k.k.s., wprowadzających odpowiedzialność takich podmiotów jak: podatnik, płatnik, importer, producent, rezydent.Przykładowo na podstawie art. 54 § 1 k.k.s. odpowiedzialność ponosi podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie.Gdy podatnikiem...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA