fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawca przestępstwa skarbowego odpowiada z kodeksu karnego skarbowego

Sprawca przestępstwa skarbowego powinien odpowiadać wyłącznie z kodeksu karnego skarbowego
Organy skarbowe, prowadzące postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, w przeszłości często decydowały się na przedstawianie podejrzanym zarzutów znajdujących swoje oparcie zarówno w przepisach k.k.s., jak i kodeksu karnego (k.k.). Szczególnie często praktyka ta stosowana była w odniesieniu do przestępstwa opisanego w art. 56 k.k.s. (tzw. oszustwa podatkowego) oraz art. 286 k.k. (oszustwo).Podstawę prawną stosowania takiego zbiegu stanowił art. 8 § 1 k.k.s., wskazujący, że jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów. Jest to tzw. idealny zbieg przestępstw.Pomijając przypadki, gdy umieszczanie takiego zbiegu przepisów wynikało z rzeczywistego przekonania prowadzących postępowanie, o poprawności jurydycznej, to często było ono wynikiem pragmatyki procesowej. Wobec sprawców prz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA