fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Treść kontraktu po przetargu może ustalić sąd

W przypadku gdy strony nie zawarły odpowiednich postanowień w umowie albo gdy jedna z nich nie wyraża zgody na zmianę umowy, można żądać dokonania zmian w umowie przez sąd
Realizacja umów zawartych na gruncie prawa zamówień publicznych (dalej: pzp), przy aktualnie niekorzystnych warunkach ekonomicznych powoduje liczne problemy finansowe przedsiębiorców zobowiązanych do wykonania umów zgodnie z określonymi w nich warunkami. W wyniku nowelizacji art. 144 pzp od 22 grudnia 2009 r. obowiązuje generalny zakaz zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, ograniczając zasadę swobody umów.Przepis ten stanowi, iż istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, mogą być dokonane wyłącznie gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji oraz określił ich warunki.Ustawa dopuszcza więc zmianę nieistotnych postanowień. Wyjątkowo przedsiębiorcy mogą doprowadzić do modyfikacji umowy, gdy została ona przewidziana w  specyfikacji lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Ważne jest, aby zamawiający wskazał okoliczności, z których zmiana może wynikać, ale t...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA