fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa przedwstępna a przetwarzanie danych osobowych

Bez imienia, nazwiska lub adresu klienta zwykle nie dałoby się wykonać lub przygotować kontraktu. Dlatego przepisy przewidują kilka przypadków, w których ich gromadzenie jest prawidłowe nawet bez wyraźnej zgody zainteresowanej osoby
Czy zawarcie umowy przedwstępnej stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych? Na tak postawione pytanie można bardzo prosto odpowiedzieć: tak. Wynika to z brzmienia art 23 ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).Zgodnie z jego ust. 1 przetwarzanie (a więc także gromadzenie, zbieranie) danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,- jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3),- jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,- jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych cel...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA