fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wypłacanie pensji pracownika współmałżonkowi

Rzeczpospolita
Gdy jeden z małżonków marnotrawi zarobki ze szkodą dla rodziny, sąd może nakazać pracodawcy, aby jego pobory wypłacać współmałżonkowi. Niepotrzebny jest przy tym długi proces ani egzekucja prowadzona przez komornika
Przez zarobkowanie małżonkowie muszą przyczyniać się do zaspokajania materialnych potrzeb rodziny. Nie ma przy tym znaczenia, czy w jej skład wchodzą dzieci, czy związek jest bezdzietny.Jeśli jeden z małżonków nie wywiązuje się z tego wymogu, art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwala drugiemu z nich na uproszczone wyegzekwowanie udziału w utrzymaniu familii. Uzyskuje specjalny sądowy nakaz, na podstawie którego będzie mógł odbierać jego pensję. Sąd przesyła do firmy odpis orzeczenia z wezwaniem, aby zarobki lub inne należności w całości lub w części wypłacać wyłącznie do rąk drugiej strony.Konieczne wspólne pożycie Aby bez sprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny (alimenty) rozporządzać płacą współmałżonka, żona lub mąż musi złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wypłatę pensji do jej lub jego rąk. Sąd go uwzględni, jeśli łącznie zachodzą dwa warunki.Po pierwsze, zatrudniony małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, czyli...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA