fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kiedy uchwała spółdzielni jest ważna

Jeśli większość spółdzielców była za przyjęciem uchwały, to jest ona ważna
Fotorzepa, RP Radek Pasterski
Odpowiada Grzegorz Abramek wiceprezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie
W naszej spółdzielni walne zgromadzenie obraduje w pięciu częściach, dwie części głosowały za przyjęciem uchwały, a trzy przeciwko. Czy uchwała jest ważna?
W czasie głosowania nad uchwałą sumuje się wszystkie oddane głosy na poszczególnych częściach. Nie ma więc znaczenia, że dwie części głosowały za, a trzy były przeciwne. Uchwała jest ważna, jeżeli większość spółdzielców uczestniczących we wszystkich częściach walnego zgromadzenia była za jej podjęciem.
Czy musi być kworum na walnym?
Nie, co do zasady nie musi, jeśli ze statutu spółdzielni nie wynika co innego. Są jednak uchwały, do których podjęcia niezbędna jest kwalifikowana większość głosów, np. 2/3 w wypadku zmiany statutu, ale oblicza się ją, biorąc pod uwagę obecnych na zgromadzeniu.
Czy można odwołać radę nadzorczą na walnym?
Jest to organ kadencyjny. Dlatego członkowie spółdzielni mogą wystąpić z wnioskiem o odwołanie poszczególnych członków rady, a nie całej rady nadzorczej.
Odbyły się cztery części walnego, a na piątą nikt nie przyszedł. Czy uchwała jest ważna?
Zgodnie z uchwałą SN (sygn. III CZP 111/10) nie ma znaczenia dla ważności uchwały to, czy wszystkie części się odbyły. Wystarczy, że jej projekt był objęty porządkiem obrad.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA