fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Prace wykonane na koszt inwestora są przychodem właściciela

Podatnik, któremu inwestor na własny koszt przebudował środek trwały, uzyskuje z tego tytułu nieodpłatne świadczenie
Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną spółki energetycznej (sygnatura akt II FSK 2167/10).
Kanwą sporu, który musiał rozstrzygnąć, była interpretacja podatkowa. Wystąpiła o nią spółka z branży energetycznej. Prowadzi ona działalność w zakresie dystrybucji energii do odbiorców przyłączonych do jej sieci. Wykorzystuje do tego podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne, które stanowią jej własność. Spółka zauważyła, że sieci są posadowione często na gruntach należących do innych podmiotów. Zdarza się, że ich przebieg koliduje z projektowaną inwestycją lub też w inny sposób uniemożliwia wykorzystanie gruntu (są to tzw. kolizje energetyczne).
Opodatkowany CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów
We wniosku wyjaśniono, że w takich sytuacjach inwestor zwraca się do spółki o zmianę przebiegu kolidującej linii lub dokonanie zmian dotyczących innego urządzenia elektroenergetycznego. Z reguły wyraża ona na to zgodę. Wtedy inwestor we własnym zakresie i na własny koszt usuwa kolizję energetyczną. Spółka pytała, jakie skutki podatkowe wywołuje usuwanie takich kolizji na koszt inwestora. Konkretnie – czy wykonanie przez inwestora prac na jej majątku jest dla niej przychodem podatkowym.
Jej zdaniem nie można uznać, że otrzymuje ona od inwestora jakąkolwiek rzecz lub prawo. W rzeczywistości rzecz (środek trwały) jest już własnością spółki i zostanie tylko przebudowana. Podkreśliła, że celem prac ingerujących w środki trwałe spółki jest jedynie zlikwidowanie kolizji.
Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Uznał, że z tytułu prac wykonanych na koszt inwestora podatniczka osiągnie przychód do opodatkowania.
Z fiskusem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Oddalając skargę spółki, potwierdził, że co do zasady przejęcie własności nakładów na rzeczy skutkuje powstaniem przychodu u ich właściciela. Przychodem jest przyjęta przez właściciela rzeczy głównej jakakolwiek rzecz lub prawa stanowiące nakłady. Sąd zgodził się, że przebudowa linii energetycznej lub innego urządzenia nie leży w interesie skarżącej i wiąże się z realizacją celu zamierzonego przez inwestora. To jednak nie ma wpływu na wartość przychodu.
Przebudowa linii energetycznej lub innego urządzenia powoduje zmianę jej wartości. W wyniku usunięcia kolizji energetycznej dochodzi do zmiany lokalizacji linii lub następuje zmiana konstrukcji tej części, np. linię napowietrzną zastępuje podziemna linia energetyczna. WSA zauważył, że inwestor przed przebudową przedstawia spółce m.in. zakres planowanych prac. Dokumenty te podlegają analizie jej służb technicznych. Potem jeszcze zatwierdzana jest prawidłowość robót. Nie można więc uznać, że spółka godzi się na ryzyko związane z wykonaniem prac, które mogą wywołać zwiększenie strat i uszkodzenia.
Wygraną fiskusa ostatecznie przypieczętował sąd kasacyjny.
– Jeżeli inwestor przebudował na własny koszt cudzy środek trwały, to jego właściciel uzyskuje nieodpłatne świadczenie – podkreślił sędzia NSA Jan Rudowski.
To zaś oznacza, że jest to przychód dla skarżącej spółki. Wyrok jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA