fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Zmiany w programach studiów od października

Wydziały niemające prawa doktoryzowania muszą otrzymać zgodę ministra nauki na duże zmiany w programach kształcenia
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, dostosowując programy kształcenia do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, będzie mogła samodzielnie dokonać zmian zajęć dydaktycznych w wymiarze do 30 proc. punktów ECTS na cały cykl kształcenia.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (DzU nr 243, poz. 1445). Jeżeli jednak łączne zmiany zajęć dydaktycznych w kolejnych cyklach kształcenia przekroczą 50 proc. punktów ECTS, wydział będzie musiał uzyskać zgodę ministra nauki. Zmiany nie będą mogły być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. Projekt jednak wprowadza wyjątek od tej zasady. W roku akademickim 2012/2013 wydział może dokonać zmian w trakcie pierwszego roku cyklu kształcenia.
Uściślono też przepisy dotyczące minimów kadrowych. Na nowym kierunku studiów uczelnia musi je zapewnić  nie później niż z początkiem ostatniego semestru pierwszego cyklu kształcenia. Ponadto projekt doprecyzowuje, że nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę, dla którego podstawowym miejscem pracy jest instytut naukowy lub Polska Akademia Nauk, jest wliczany do minimum,  jeżeli  uczelnia utworzyła z tymi jednostkami centrum naukowe.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA