fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służby mundurowe

Poborowi z różnymi schorzeniami nie powinni trafiać do wojska

Funkcjonowanie powiatowych komisji lekarskich, które określają kategorię przydatności poborowych do służby wojskowej, budzi krytykę
Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Najczęstsze zarzuty pod adresem komisji to mało wnikliwe oceny stanu zdrowia, nieuwzględnianie zgłaszanych schorzeń oraz przedstawianej dokumentacji lekarskiej. Zarzuty te w znacznej części potwierdzają dowódcy jednostek wojskowych. Pobieżne badania poborowych przez komisje powodują dodatkowe koszty i dezorganizują proces szkolenia. Kiedy bowiem poborowi przechodzą pierwsze badanie w jednostce, zgłaszają różne dolegliwości wymagające specjalistycznych badań. Efekt jest taki, że zostają zwolnieni z odbywania służby wojskowej. Niejednokrotnie żądają też od resortu obrony wypłaty odszkodowań za utratę zdrowia w czasie pełnienia służby wojskowej, domagają się tego także w procesach sądowych. Powołują się na orzeczenia powiatowych komisji lekarskich, twierdząc, że zostali wcieleni do wojska jako zdrowi, a zwolniono ich ze służby z powodu utraty zdrowia w czasie jej trwania.
Szybkiego uregulowania wymaga też problem poborowych zameldowanych i często zamieszkałych w kraju, a uczących się lub studiujących w szkołach i na uczelniach zagranicznych. Obowiązujące przepisy nie uwzględniają takich sytuacji. Problematyczny wydaje się przepis art. 58 ust. 1 ustawy z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, nakładający obowiązek służby wojskowej na mężczyzn, którzy do końca roku kalendarzowego kończą 50 lat. Powoływanie do służby wojskowej poborowych w tak zaawansowanym wieku wydaje się co najmniej kontrowersyjne. W wystąpieniu do ministra obrony narodowej rzecznik praw obywatelskich postuluje zmianę tego przepisu. Uważa także, że funkcjonowanie powiatowych komisji lekarskich (choć zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem poboru sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji) wymaga bardziej wnikliwej kontroli. Może to zapobiec wcielaniu do służby wojskowej poborowych z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA