fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatki na pozyskanie kapitału to koszt podatkowy

Wydatki na emisję akcji, których celem jest zdobycie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju spółki, można uznać za koszty uzyskania przychodu. Związek przyczynowy między przychodem i poniesionymi wydatkami może być pośredni.
Tak orzekł WSA w Gdańsku 15 listopada 2007 r. (I SA/Gd 753/07).Prawo do obniżenia podatku należnego, na podstawie faktur dokumentujących zakup towarów i usług, uzależnione jest od możliwości uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Spółka zwróciła się więc do organów podatkowych z pytaniem, czy wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z wejściem na giełdę, mogą być kosztem podatkowym a tym samym podstawą do odliczenia VAT? Władze skarbowe stwierdziły, że powiększenie kapitału zakładowego nie powoduje powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, co uniemożliwia wykazanie kosztu podatkowego. Spółka w skardze do WSA podkreśliła, że celem tych wydatków nie było samo w sobie pozyskanie kapitału zakładowego, lecz zdobycie środków finansowych, które umożliwiłyby sukcesywny rozwój spółki oraz dalsze uzyskiwanie przychodu.Sąd nie zgodził się z organami podatkowymi. Uznał, że sam fa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA